"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 oraz ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Grafika przedstawia sylwetkę osoby na wózku nad którą pochyla się osoba wspierająca. - grafika artykułu
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Wartość dofinansowania - 1 952 800,00 zł.

Projekt skierowany do mieszkańców Poznania:

 • z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • do dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jeżeli chcesz żyć aktywnie i potrzebujesz wsparcia osób trzecich, a spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 • posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • rozliczasz PIT na rzecz miasta Poznań,
 • jesteś rodzicem/opiekunem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebującego wsparcia asystenta.

Zamów bezpłatne wsparcie asystenta dzwoniąc już teraz do biura Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (tel. czynny w dni robocze od 7.30 do 20.00) lub za pośrednictwem MOPR

Asystent może pomagać Tobie lub Twojemu dziecku m.in. w :

 • przemieszczaniu się po Poznaniu i okolicach,
 • zrobieniu zakupów,
 • codziennej samoobsłudze,
 • uczestnictwie w rehabilitacji i treningach sportowych,
 • udziale w imprezach kulturalnych,
 • załatwieniu sprawy urzędowej lub napisaniu pisma urzędowego,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych. Asystenci mogą pracować codziennie również w weekendy i święta.

Przed zamówieniem usługi zapoznaj się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Fundacji Sowelo.