Zdalne konsultacje instrumentów wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

ul. Wczasowa 8a, 62 - 040 Puszczykowo

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zaprosza do udziału w zdalnych konsultacjach środowiskowych instrumentów wsparcia wypracowanych w ramach projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".

Badania realizowane w ramach projektu mają na celu zebranie jak najbardziej rzetelnych i różnorodnych informacji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ich problemów oraz wyzwań, z którymi zmierzają się w codzienności. Zebrane dane zostaną poddane analizie, na podstawie której zaprojektowane i wdrożone będą modyfikacje w systemie rehabilitacji społecznej oraz nowe narzędzia ułatwiające i umożliwiające osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności funkcjonowanie w życiu społecznym.

Podczas spotkań zostaną przedstawiane założenia instrumentów wsparcia oraz zebrane opinie na temat zaproponowanych rozwiązań dotyczących wzmocnienia włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe spotkania konsultacyjne będą dotyczyły następujących instrumentów (rozwiązań):

1. Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze, 4 listopada, czwartek, g.16:00-19:00, rejestracja na spotkanie:
https://forms.gle/czXE6JWdBPyaeNSP8

2. Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe, 8 listopada, poniedziałek, g. 8:00-11:00, rejestracja na spotkanie:
https://forms.gle/eLyzDmhRU5M5mMEN9

3. Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze, 8 listopada, poniedziałek, g.12:00-15:00, rejestracja na spotkanie:
https://forms.gle/czXE6JWdBPyaeNSP8

4. Standard funkcjonowania WTZ, 9 listopada, wtorek, g. 8:00-11:00, rejestracja na spotkanie:

https://forms.gle/TTuPfudfraiEDk8F8

5. Budżet osobisty, 9 listopada, wtorek, g. 12:00-15:00, rejestracja na spotkanie:

https://forms.gle/RBzA3Rf6EfCkkjXq8

6. Standard usług asystencji osobistej na rzecz OzN, 15 listopada, poniedziałek, g.8:00-11:00, rejestracja:
https://forms.gle/GKNPmKnFiQhAtYdY7

7. Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe, 15 listopada, poniedziałek, g. 12:00-15:00, rejestracja:
https://forms.gle/eLyzDmhRU5M5mMEN9

8. Standard usług asystencji osobistej na rzecz OzN, 16 listopada, wtorek, 13:00-16:00, rejestracja:https://forms.gle/GKNPmKnFiQhAtYdY7

(liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona)

Kontakt: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwig, tel. 61 898 30 68

Zobacz: wlaczeniespoleczne.pl

sieci społecznościowe