Czerwiec '56 - informacje komunikacyjne

28 czerwca w związku z uroczystościami rocznicowymi Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. planowane są zmiany w organizacji ruchu.

Zdjęcie pomnika Poznańskiego Czerwca na placu Mickiewicza - grafika artykułu
Główne obchody rocznicy Czerwca '56 odbędą się na placu Mickiewicza

W godz. 8:30-10:00 możliwe są ograniczenia ruchu na ul. Roboczej przy tablicy pamiątkowej ZNTK. 

W godz. 10:00-14:00 będzie zakaz zatrzymywania się na ul. Gajowej przy zajezdni MPK i na parkingu przy wejściu do Starego Zoo (z wyjątkiem upoważnionych). 

Od godz. 10:30 do 12:30 obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów na ul. Kochanowskiego (od ul. Dąbrowskiego do Poznańskiej) i ul. Krasińskiego (od ul. Mickiewicza do Kochanowskiego) oraz ograniczenia parkowania w tym rejonie. 

Między godz. 13:15 a 15:30 zakaz ruchu pojazdów wprowadzony zostanie na ul. 28 Czerwca 1956 r. (odcinek od ul. Hetmańskiej do ul. Wspólnej). Objazd wytyczony będzie ulicami: Hetmańską, Dolna Wilda, Wspólną. 

W czasie głównych uroczystości, które odbędą się na placu Mickiewicza w godz. 18:00-22:00 obowiązywał będzie zakaz ruchu na ul. Wieniawskiego i odcinku al. Niepodległości od ul. Libelta do ul. Św. Marcin. W związku z przemarszem z kościoła oo. dominikanów na plac Mickiewicza nie będzie wyjazdu z ul. Kowalczyka. W tym dniu nie będzie możliwości zatrzymania i parkowania na ul. Wieniawskiego (z wyjątkiem upoważnionych).

MIR

sieci społecznościowe