MŁODZI ORMIANIE Z WIZYTĄ W POZNANIU

Dzisiaj, 17 lutego, w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie z młodzieżą z Armenii.

10 - osobowa grupa młodzieży z Armenii przebywa w Polsce z 7 - dniową wizytą w ramach realizacji projektu "Zakaukazie - Polska: Działamy razem". Podczas pobytu w naszym kraju odwiedzą Poznań i Warszawę. Jest to ich pierwsza wizyta w Polsce.
W czasie spotkania w Urzędzie Miasta młodzież obejrzała prezentację multimedialną o Poznaniu, z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta rozmawiała również na temat organizacji pozarządowych. Młodzi Ormianie interesowali się działalnością i współpracą miasta z tymi organizacjami.
W trakcie pobytu w Poznaniu grupa z Armenii spotka się też z przedstawicielami Wolontariatu Poznańskiego i Stowarzyszenia Jeden Świat oraz wykładowcami i studentami Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Odwiedzi także redakcje lokalnych mediów.
W Warszawie młodzież z Armenii spotka się z przedstawicielami demokratycznych instytucji państwa polskiego, takimi jak: Parlament RP, władze miasta oraz pozarządowe organizacje, których działalność jest nastawiona na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, obronę praw człowieka i aktywizowanie społeczności lokalnych.
Projekt Zakaukazie - Polska: Działamy razem stanowi kontynuację zorganizowanej przez Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej - IDEE Szkoły młodych liderów demokracji, nastawionej na współpracę między Polską a Azerbejdżanem, Gruzją i Armenią.
Ukoronowaniem projektu będzie Szkoła tolerancji, gromadząca 40 uczestników, polskich i zagranicznych. W ramach szkoły planowane jest przeprowadzenie warsztatów o tolerancji i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, a także dyskusje o konieczności współpracy wszystkich krajów regionu Zakaukazia. Szkoła ta będzie także stanowiła forum dla zawiązania nowych projektów, których autorami będą uczestnicy ze wszystkich czterech krajów.

sieci społecznościowe