NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELOM

uroczystość w Sali Białej UM - grafika artykułu
NADANIE STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO

Dzisiaj, 3 września, w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na stopień Nauczyciela Mianowanego 25 nauczycielom poznańskich szkół artystycznych i młodzieżowych domów kultury. W uroczystości uczestniczyli zastępca prezydenta Poznania Maciej Frankiewicz, przedstawiciel Ministra Kultury - starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Małgorzata Bednarek, przewodniczący Rady Miasta Poznania Przemysław Alexandrowicz oraz przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - wizytator Zdzisław Kościański. W obecności uczestników spotkania nowo mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie.
Uroczystość uświetnił recital Magdy Karolak, tegorocznej stypendystki w dziedzinie muzyki, która w wieku 12 lat rozpoczęła naukę gry na oboju w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego. Obecnie uczy się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza pod kierunkiem Tomasza Gubańskiego. Jest laureatką wielu konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. w Bernie, Lwowie czy japońskim Takasaki.

sieci społecznościowe