Pozytywnie otwarty Poznań - nagrodzony!

Miasto Poznań zostało nagrodzone w ogólnopolskim konkursie "Pozytywnie otwarci". Uznanie Kapituły zyskał projekt edukacyjno-profilaktyczny skierowany do osób zagrożonych HIV i AIDS.

Grafika, narysowane serce, "wyrastające: z plakietki z napisem: pozytywnie otwarci - grafika artykułu
Ogólnopolski konkurs "Pozytywnie Otwarci" to propozycja dla organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia

"Od przygody zwykle się zaczyna... Poznaj HIV/AIDS, by zdążyć przed metą" - taką nazwę nosi program, który docenili jurorzy konkursu "Pozytywnie otwarci". To działanie skierowane do uczestników imprez masowych, zabaw w klubach i dyskotekach, których dotyczą tzw. zachowania ryzykowne obejmujące sferę seksualną oraz użycie środków psychoaktywnych. 

Ogólnopolski konkurs "Pozytywnie Otwarci" to propozycja dla organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Ma promować wiedzę związaną z profilaktyką zakażeń HIV oraz zachęcać do edukacji związanej z tym wirusem oraz wywoływaną przez niego chorobą - AIDS. 

Kapituła w składzie: prof. Anna Boroń-Kaczmarska, dr n. med. Regina Podlasin, Maria Seweryn, dr Mariusz Gujski, dr Michał Kaźmierski, Janusz Michalak oraz ks. Arkadiusz Nowak wybrała 12 najlepszych projektów z całej Polski, wśród których znalazł się poznański program. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz organy samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. 

- Jesteśmy dumni, że Miasto zostało docenione przez tak znamienite grono specjalistów i praktyków, znających problematykę społeczną i zdrowotną - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Poznański projekt jest odważny i nowatorski, potwierdza otwartość Miasta i wrażliwość na rozwiązywanie problemów mogących zaważyć na zdrowiu i życiu jego mieszkańców. 

Na czym w praktyce będzie polegać poznański projekt? Począwszy od marca przyszłego roku odpowiednio przeszkolony zespół edukatorów systematycznie będzie odwiedzał wieczorami dyskoteki i kluby stolicy Wielkopolski. Tam będą rozmawiać z ludźmi, poruszając najważniejsze zagadnienia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Wyjaśnią, jak uniknąć zakażenia, gdzie znaleźć wsparcie i pierwszą pomoc. Będą też rozdawać pakiet informacyjno-edukacyjny - znajdą się w nim ulotki, wyjaśniające, czym jest HIV i AIDS, kto i jak może się zarazić wirusem oraz gdzie szukać wsparcia.

Nagrodą dla laureatów konkursu są granty w wysokości 20 tys. złotych na realizację dalszych pomysłów.

WZiSS/AW

sieci społecznościowe