Ruszyła rewaloryzacja placu Kolegiackiego

Rozpoczęła się przebudowa placu Kolegiackiego. W związku z tym nastąpiła zmiana organizacji ruchu, która potrwa do 5 kwietnia.

Ruszała rewaloryzacja placu Kolegiackiego
Ruszała rewaloryzacja placu Kolegiackiego

Na placu Kolegiackim frezowana jest nawierzchnia drogowa. W związku z tym wprowadzono czasową organizację ruchu. Zamknięty dla ruchu został obszar pomiędzy ul. Kozią i budynkiem Urzędu Miasta Poznania, a czasowo udostępniono dla pojazdów odcinek jezdni na środku placu, na przedłużeniu ul. Ślusarskiej.

Następnie prace prowadzone będą na odcinku od ul. Za Bramką w kierunku ul. Wodnej oraz od ul. Wodnej do ul. Ślusarskiej, a ruch pojazdów możliwy będzie zwężonymi odcinkami jezdni wzdłuż terenu prac (z możliwością chwilowego wstrzymywania ruchu na większym obszarze placu).

Z uwagi na prowadzone prace, od 3 kwietnia na pl. Kolegiackim nie będzie możliwości parkowania pojazdów. Z miejsc postojowych korzystać można na parkingu Za Bramką. Dla mieszkańców opłaty preferencyjne zgodnie z regulaminem parkingu http://poznan-parking.pl/box/regulamin-parkingu/

Wszyscy użytkownicy ruchu proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu.

Nowy plac

Rozpoczęte prace budowlane zakończą się latem 2020 roku. Przestrzeń placu zyska nową jakość. Zaprojektowana została z myślą o mieszkańcach, jak i turystach. Plac Kolegiacki po zakończeniu inwestycji będzie przestrzenią o zupełnie nowym wymiarze. Zmieni się na nim wszystko prócz kształtu narzuconego przez historyczny układ urbanistyczny. Stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego. Znikną bariery, które obecnie dzielą tę przestrzeń na kilka części. Znikną także parkujące dziś samochody, dla których przeznaczono wybudowany parking przy ul. "Za Bramką" (wjazd od ul. Wszystkich Świętych). Układ komunikacyjny w postaci drogi zostanie zachowany jedynie po południowej części placu, a reszta przestrzeni dostępna będzie dla pieszych bez ograniczeń.

Jezdnia prowadząca od ul. Wodnej przez ul. Z Bramką do ul. Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa. Po południowej stronie placu wydzielono zatokę postojową dla kierowców podwożących pasażerów w okolice placu. Zapewniony zostanie także dojazd do Urzędu Miasta Poznania, a w okolicy Placu znajdą się stojaki rowerowe oraz  miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

Jezdnię od reszty przestrzeni oddzieli fontanna. Kamienny parawan, po którym spływać będzie woda, zostanie podświetlony. Podświetlone zostaną również fasady okolicznych budynków i rosnące na placu drzewa, a dobrą widoczność w całej przestrzeni zapewnią minimalistyczne słupy oświetleniowe.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, by zaprosić na nią restauratorów z ogródkami gastronomicznymi. Zamiast głogów i akacji na placu pojawią się platany klonolistne i krzewy. Plac będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami i pozbawiony barier architektonicznych. Mozaikowa nawierzchnia z granitowej kostki będzie odpowiednio wyprofilowana, antypoślizgowa i nastrojowo podświetlona.

op. RB