Ulica Kościelna oczami studentów

Znamy zwycięzców studenckiego konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Kościelnej w Poznaniu. Spośród 17 zgłoszonych prac, za najlepszy uznano projekt przygotowany przez Kamila Ziółkowskiego oraz Seweryna Trzyna.

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Kościelnej w Poznaniu
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Kościelnej w Poznaniu

W konkursie mogli wziąć udział studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Przy zadaniu trzeba było uwzględnić uwarunkowania komunikacyjne i przyrodnicze ulicy oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pod uwagę należało wziąć także potrzeby mieszkańców.

Spośród 17 zgłoszonych prac, Sąd Konkursowy za najlepszą uznał koncepcję przygotowaną przez Kamila Ziółkowskiego oraz Seweryna Trzyna. Drugie miejsce otrzymali Joanna Piasecka i Tomasz Bekas, a trzecie Alicja Maculewicz, Kinga Zając i Emilia Dzięgielewska. Sąd Konkursowy wyróżnił także prace zespołów projektowych w składzie: Katarzyna Dyktyńska i Natalia Raczkowska oraz Zofia Łobza i Joanna Wiernicka.

Zwycięska koncepcja zostanie wykorzystana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu do opracowania projektu przebudowy ul. Kościelnej. Autorzy prac, którzy otrzymali pierwszą i drugą nagrodę, zostaną zaproszeni do współpracy przy jego tworzeniu.

Organizatorami konkursu są Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań. Wydarzenie objęto patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz JM Rektora UAP Prof. dr hab. Wojciecha Hory, prof.zw. UAP. Opiekę merytoryczną nad studentami oraz organizacją z ramienia Uniwersytetu Artystycznego sprawowała dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. nadzw. UAP.