Zgłoszenia do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania

Do 31 marca można przedstawiać kandydatury do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz stypendium dla młodych twórców z poznańskiego środowiska artystycznego. To już 32. okazja do uhonorowania w ten sposób wybitnych poznaniaków. 

Na zdjęciu Maciej Rychły odbiera Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania - grafika artykułu
W 2021 r. Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania odebrał Maciej Rychły - muzyk, współtwórca i lider Kwartetu Jorgi

Kandydatów zgłaszać mogą radni miejscy, dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej, członkowie kapituły, stowarzyszenia, fundacje oraz szkoły i instytucje kultury działające w stolicy Wielkopolski. 

Wnioski do pobrania w formacie PDF (edytowalne) oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronach: Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Wypełnione dokumenty można złożyć na dwa sposoby. W wersji papierowej - dostarczyć osobiście (do Biura Podawczego UMP, przy ul. 3 Maja 46) albo wysłać pocztą (na adres Urząd Miasta Poznania - Wydział Kultury, ul. 3 Maja 46). W wersji elektronicznej - podpisany i zeskanowany wniosek w formacie PDF lub JPG należy przesłać na adres: kl@um.poznan.pl. Wymagana jest tylko jedna z wymienionych form. 

W związku z faktem, że wniosek musi być podpisany zarówno przez kandydatów, jak i zgłaszających - Wydział Kultury poleca wymianę plików drogą elektroniczną: akceptowane będą skany podpisane w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Stypendium przyznawane jest młodym talentom w wieku 16-31 lat, aby mogli dalej rozwijać swoje zdolności. Nagroda Artystyczna honoruje wybitne osoby, które wyróżniały się swoimi osiągnięciami artystycznymi w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mającego istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Wręczenie Nagrody Artystycznej planowane jest na 29 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, w dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów.

PD

sieci społecznościowe