Poznań na targach EXPO REAL 2019

Miasto Poznań prezentuje swój potencjał inwestycyjny na targach EXPOREAL w Monachium - drugich największych targach nieruchomości w Europie. Miejskie nieruchomości będą promowane na dedykowanym stoisku przez przedstawicieli Biura Obsługi Inwestorów i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Poznan na EXPO REAL 2019
Poznań na EXPO REAL 2019

Tegoroczna oferta inwestycyjna Miasta Poznania obejmuje 41 nieruchomości. Pojawiło się w niej kilka nowości, m.in. działki przy ul. Przepadek i na Łacinie. Łacina cieszy się od dawna wielkim powodzeniem wśród inwestorów. Cztery działki pod budownictwo wielorodzinne i dwie pod działalność usługową będą wkrótce wystawione na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. 

Pozostałe trzy nieruchomości, położone przy Rondzie Rataje, są przeznaczone pod usługi i będą bardzo interesującą propozycją dla potencjalnych nabywców, ponieważ zgodnie z przygotowywanym nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będą tam mogły powstać dominanty wysokościowe.

Druga nowinka dla inwestorów dotyczy działki przy ul. Unii Lubelskiej. Uchwalony został dla niej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oferta inwestycyjna "Unii Lubelskiej" jest częścią jednego z trzech obszarów strategicznych, dla których Miejska Pracownia Urbanistyczna stworzyła wizualizacje, które można obejrzeć na kanale YouTube Miasta Poznania.

Wizualizacje przygotowane zostały także dla terenów "Wolne Tory" - szczególnie ważnego dla miasta ze względu na centralne położenie i wielkość, oraz "Nowe Jeżyce".

Wizualizacje MPU na YouTube: