Przekształcenie i bonifikata

Wspieramy Państwa udzielając informacji w zakresie przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie i bonifikata
Przekształcenie i bonifikata

Zgodnie z treścią komunikatu wydanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami klienci nie utracą możliwości skorzystania z bonifikaty 75%, pod warunkiem dotrzymania wskazanych terminów: złożenia wniosku o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej), oraz uregulowania tej opłaty.

Jeśli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostało doręczone do dnia 30 listopada 2019 r., aby uzyskać bonifikatę należy:

- złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (wniosek UMP-GN-17) w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.,

- po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wniosek, tj. informacji o wysokości opłaty jednorazowej należy dokonać jej zapłaty w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia pisma w tej sprawie.

  

Jeśli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., aby uzyskać bonifikatę należy:

- złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (wniosek UMP-GN-17) w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia,

- po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wniosek, tj. informacji o wysokości opłaty jednorazowej należy dokonać jej zapłaty w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia pisma w tej sprawie.

  

Żeby móc skorzystać z bonifikaty za jednorazowe wniesienie opłaty przekształceniowej konieczny jest brak zadłużenia wobec Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa.

W związku z tym należy dochować ustawowych terminów wniesienia rocznych opłat za przekształcenie:

- opłata roczna przekształceniowa za 2019 r. - TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 29 lutego 2020 r.

- opłata roczna przekształceniowa za 2020 r. - TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca 2020 r.

- opłata roczna przekształceniowa za 2021 r. i lata kolejne - TERMIN WNIESIENIA OPŁATY do 31 marca danego roku kalendarzowego.

  

Aby sprawdzić, czy na koncie podatnika nie figuruje zaległość z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości oraz po wszelkie informacje związane z tematem przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności zapraszamy pod numer Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.

  

MSz

Załączniki