ZM GOAP - Zwolnienie z części opłat dla rodzin wielodzietnych

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Każda z rodzin wielodzietnych będzie płacić tylko za 5 osób. Każda 6 i kolejna osoba będąca członkiem rodziny, będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do potwierdzenia zwolnienia potrzebne będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny. Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po złożeniu deklaracji, dostępnej tutaj.

W związku z powyższym od dnia 1 października 2019r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej GOAP, dostępnej tutaj.

W razie pytań zapraszamy pod numer Biura POZnan*KONTAKT 61 646 33 44.

    

MSz