Pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Poznania po odzyskaniu niepodległości był Ignacy Jan Paderewski. W dwudziestoleciu międzywojennym tytuł ten otrzymali jeszcze Wojciech Trąmpczyński i Cyryl Ratajski. W okresie powojennym tytułu nie przyznawano. Powrócono do tej tradycji w 1991 r., po przywróceniu w naszym kraju demokratycznego samorządu.

Honorowe Obywatelstwo przyznawane jest osobom fizycznym za wyjątkowe zasługi dla Poznania i Polski. Tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania, mogą otrzymywać zarówno osoby jak i instytucje za szczególne zasługi dla miasta.

Wyróżnienia honorowe nadaje Rada Miasta w drodze uchwały, a stosowne propozycje w tej sprawie mogą zgłaszać: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, radni lub komisje Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii klubów radnych działających w Radzie Miasta Poznania.

Wręczenie honorowych wyróżnień odbywa się zazwyczaj podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 29 czerwca w dzień Patronów Poznania - Świętych Piotra i Pawła.