Jak przystąpić do Karty?

Samorządową Kartę dla Kultury mogą podpisać wyłącznie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i marszałkowie województw, bądź inni członkowie zarządów gmin, powiatów i województw. W tym celu prosimy o pobranie treści Karty z naszej strony internetowej i odesłanie podpisanego dokumentu w postaci skanu. Dokument może być uzupełniony o elementy graficzne identyfikujące reprezentowaną miejscowość. 

Sekretariat Samorządowej Karty dla Kultury prowadzi Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania, wszelkich informacji udziela pan Bartosz Antoniewicz pod numerem telefonu 61 878 58 37 oraz drogą elektroniczną pod adresem: bartosz_antoniewicz@um.poznan.pl.