Trzech kolejnych sygnatariuszy Karty

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że w czerwcu do Samorządowej Karty dla Kultury swój akces zgłosiło trzech przedstawicieli polskiego samorządu: Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska (19 czerwca), Jacek Majchrowski - prezydenta Krakowa (20 czerwca) oraz Adam Pawlicki - burmistrz Jarocina (27 czerwca). 

Szersze informacje znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdansk-podpisal-Samorzadowa-Karte-dla-Kultury-Dolaczyl-do-innych-miast-Polski,a,117672

http://www.jarocin.pl/pl/news/Gmina-Jarocin-z-Samorzadowa-Karta-dla-Kultury-3847.html

Karta w górach i  nad morzem!

Otrzymujemy kolejne potwierdzenia akcesu polskich samorządowców do Samorządowej Karty dla Kultury. 7 maja 2018 roku podpis pod nią złożył Marcin Zawiła, prezydenta Jeleniej Góry, dzień później, 8 maja uczynił to prezydent Słupska Robert Biedroń. Swą akceptację dla zasad współpracy samorządów i środowisk kulturalnych wyrażają też przedstawiciele mniejszych miejscowości - 9 maja sygnatariuszem Karty został Piotr Curyk, burmistrz Pogorzeli (województwo wielkopolskie), a od 11 maja sygnatariuszem jest również Maciej Ostrowski, burmistrz Miasta Myślenice w województwie małopolskim.

Warszawa z Samorządową Kartą Kultury!

20 kwietnia 2018 roku dwunastym sygnatariuszem Samorządowej Karty Kultury została Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezydent miasta Warszawy.

Podpisałam dziś Samorządową Kartę dla Kultury. Jestem głęboko przekonana, że współpraca z twórcami i instytucjami kultury, a także edukacja kulturalna mieszkańców to ważne zadania Miasta. To również jeden z warunków jego rozwoju i budowania wspólnoty - pisze prezydent Warszawy. 

Serdecznie zapraszamy do pójścia jej śladem! Władze samorządowe cały czas mogą zgłosić swój akces do Karty, wszystkie szczegóły znajdą Państwo pod poniższym odnośnikiem: http://www.poznan.pl/mim/main/jak-przystapic-do-karty,p,41947,41951.html

Poznań inicjuje Samorządową Kartę dla Kultury

Podczas odbywającego się w dniach 9-11 kwietnia NieKongresu Animatorów Kultury prezydent Jacek Jaśkowiak zaprosił samorządowców z całej Polski do podpisania Samorządowej Karty dla Kultury.

- Cieszę, że możemy gościć w Poznaniu NieKongres Kultury. Jesteśmy tu razem - samorządowcy, animatorzy, twórcy. Należy pamiętać, że to właśnie samorząd, a nie ministerstwo pokrywa 75 proc. środków, przeznaczonych na kulturę. Gdybyśmy mieli 500 milionów złotych, które zostały przeznaczone na kolekcję Czartoryskich, pewnie wydalibyśmy je bardziej roztropnie - powiedział prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. - W kulturę należy przede wszystkim inwestować. W Poznaniu wierzymy w potencjał animatorów i twórców, czerpiemy z tego. Dzięki temu kultura jest różnorodna.

NieKongres Kultury zainaugurowała debata, podczas której zaproszeni goście wspólnie dyskutowali o tym, jak budować dialog między animatorami kultury a wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. Wzięli w niej udział: Jacek Jaśkowiak - prezydent Miasta Poznania, Ewa Matecka - wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Magdalena Sałek - wójt Gminy Jabłonna Krzysztof Piątkowski - wiceprezydent Miasta Łodzi i Robert Krupowicz - burmistrz Miasta i Gminy Goleniów.

Zwieńczeniem dyskusji było podpisanie Karty dla Kultury. To zbiór reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK,  przygotowujących jednocześnie program i przesłanie NieKongresu. W dziesięciu punktach sformułowano wzajemne zobowiązania, których wypełnianie powinno być - zdaniem inicjatorów Karty, z Prezydentem Miasta Poznania na czele - fundamentem współpracy na rzecz społeczności lokalnych.

- Wszystkie punkty są bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście czasów, w których żyjemy. Wielkie wyrazu szacunku dla wszystkich, którzy zadali sobie trud, aby tę kartę przygotować - mówił podczas dyskusji Jacek Jaśkowiak.

Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy - członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Jako pierwsi podpisy pod Kartą złożyli:

Jacek Jaśkowiak - prezydent Miasta Poznania,

Ewa Matecka - wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

Magdalena Sałek - wójt Gminy Jabłonna, 

Krzysztof Piątkowski - wiceprezydent Miasta Łodzi,

Robert Krupowicz - burmistrz Miasta i Gminy Goleniowa,

Iwona Waszkiewicz - wiceprezydent Miasta Bydgoszcz,

Wiesław Ciężkowski - wiceprezydent Miasta Chorzowa.

Drugiego dnia NieKongresu swe poparcie dla postulatów Karty potwierdzili podpisami kolejni samorządowcy:

Krzysztof Komorski - wiceprezydent Miasta Lublina,

Beata Moskal - Słaniewska - prezydent Miasta Świdnicy,

Joanna Cichocka - Gula - wiceprezydent Miasta Sopot,

Karolina Zowczak - wójt Gminy Osieck,

Lista jest cały czas otwarta. Inicjatorami Samorządowej Karty dla Kultury są Centrum Kultury ZAMEK, Miasto Poznań oraz Forum Kraków. Jej zapisy powstały w drodze konsultacji z szerokim gronem animatorów kultury z całej Polski.

Wydział Kultury UMP