KATALOG MEBLI MIEJSKICH POZNANIA

Katalog mebli miejskich Poznania jest opracowaniem mającym na celu
uporządkowanie podstawowych elementów małej architektury
umieszczanych w przestrzeni publicznej miasta.

Głównym jego założeniem jest stosowanie rozwiązań funkcjonalnych
i estetycznych oraz ograniczonych w ilości.

Katalog pozwala na stosowanie określonych elementów
bez dodatkowej akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Wizerunku Miasta
oraz Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki.

Dopuszcza się stosowanie innych wzorów (indywidualnych rozwiązań)
w ramach całościowych realizacji projektowych. Wzory te muszą być
zaakceptowane przez Zespół ds. ładu przestrzennego i estetyki lub Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta.

Załączniki