SEZONOWE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I STOISKA PROMOCYJNE - wytyczne

    

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 152/2023/P z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań

Link do zarządzenia  https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/152-2023-p,NT0018D96E/

Ogródek gastronomiczny:

Może być wyposażony w stoliki, krzesła, parasole, kosz na śmieci, potykacz lub pulpit z menu, pomocnik kelnerski oraz zieleń liściastą w donicach. Umożliwia zwiększenie liczby miejsc w ramach funkcjonującego lokalu gastronomicznego, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji lokalu.

Stoisko promocyjne:

To jeden rząd stolików i krzeseł przy elewacji budynku. Może być wyposażone w potykacz lub pulpit z menu oraz zieleń liściastą w donicach. Bez parasola. Umożliwia działalność handlowo-gastronomiczną przed lokalami, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji.

Załączniki


Mamy nadzieję, że ujęte w opracowaniu standardy zachęcą mieszkańców Poznania i turystów do spędzenia czasu w miłej atmosferze, w dobrze zaaranżowanej przestrzeni.

Przygotowany w 2020 roku pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym, skierowany do właścicieli lokali obowiązuje również w 2023 roku.

Pakiet zawiera następujące propozycje:

  • lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30). Restaurator jest zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;
  • ogródki "satelitarne" dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przez lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach.
  • ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne mogą być lokalizowane na szerokości większej niż szerokość lokalu gastronomicznego 

W celu uzyskania akceptacji ogródków gastronomicznych / stoisk promocyjnych pod względem estetycznym należy na adres mailowy: plastykmiejski@zdm.poznan.pl przesłać:

    -    wizualizacje/szkice wraz opisem aranżacji ogródka,  

    -    zaznaczony obszar ogródka,

    -    zdjęcia ogródka (w przypadku realizacji ogródka jak w roku ubiegłym),

Akceptacja ta będzie niezbędna do przeprowadzenia pozostałych formalności w Zarządzie Dróg Miejskich i Estradzie Poznańskiej.

Kiedy mogą być czynne:

W 2023 roku tzw. sezon ogródkowy został wydłużony o 2 miesiące. Restauratorzy mogą wystawiać swoje ogródki gastronomiczne w terminie od 15 marca do 31 grudnia. Stoiska promocyjne  nadal mogą być lokalizowane przez cały rok.

Ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne mogą funkcjonować w następujących godzinach:

  • w strefie staromiejskiej ograniczonej ulicami: Solna, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego:

1)    od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 6:00 do godz. 24:00 w danym dniu, a w przypadku, gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, od godz. 6:00 do godz.2:00 dnia następnego,

2)    w piątki i soboty od godz. 6:00 do godz. 2:00 dnia następnego,

3)    dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do ww. godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych, jako czasu potrzebnego na ich zamknięcie.

  • poza strefą staromiejską w następujący sposób:

1) w dniach od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 6:00 do godz. 22:00 w danym dniu, a w przypadku gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, od godz. 6:00   
    do godz. 23:00 w danym dniu,

2) w piątki i soboty od godz. 6:00 do godz. 23:00 w danym dniu,

3) w dniach w których czas funkcjonowania ogródków gastronomicznych  i stoisk promocyjnych ustalono od godz. 6:00 do godz. 23:00 dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do ww.
    godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych, jako czasu potrzebnego na ich zamknięcie.

Ile to kosztuje?

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty - według stawek uchwalonych przez Radę Miasta Poznania (nr XLV/469/IV/2004 r. ze zmianami).


Wnioski o umieszczenie ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego w pasie drogowym należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu a w przypadku Starego Rynku do Estrady Poznańskiej.

Szczegółowe informacje:

.

Zarząd Dróg Miejskich

tel. 61 6477253 (poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.30 - 15.00)

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl z dopiskiem w tytule "OGRÓDEK GASTRONOMICZNY"

www.zdm.poznan.pl w zakładce "ogródki gastronomiczne".


Estrada Poznańska

tel. 61 8528833

ul. Masztalarska 8

e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl