SEZONOWE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I STOISKA PROMOCYJNE - wytyczne

       Od dnia 26 lutego 2020r. na terenie Miasta Poznania obowiązuje Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 158/2020/P w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, stoisk promocyjnych oraz wolno stojących reklam i innych tymczasowych obiektów budowlanych, na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań.

Link do zarządzenia  https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/158-2020-p,NT001630F6/

Załączniki


Mamy nadzieję, że ujęte w opracowaniu standardy zachęcą mieszkańców Poznania i turystów do spędzenia czasu w miłej atmosferze, w dobrze zaaranżowanej przestrzeni.

W celu uzyskania akceptacji ogródków pod względem estetycznym należy na adres mailowy: plastykmiejski@zdm.poznan.pl przesłać:

    -    wizualizacje/szkice wraz opisem aranżacji ogródka,  

    -    zaznaczony obszar ogródka,

    -    zdjęcia ogródka (w przypadku realizacji ogródka jak w roku ubiegłym),

Akceptacja ta będzie niezbędna do przeprowadzenia pozostałych formalności w Zarządzie Dróg Miejskich oraz - w przypadku ogródków lokalizowanych na miejscach parkingowych - do wystąpienia przez wnioskodawcę do lokalnej rady osiedla o opinię.

UWAGA:

Zgodnie z zarządzeniem nr 158/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 lutego
2020 r.  ustalony został czas funkcjonowania ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych zlokalizowanych na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto w następujący sposób:

a) w dniach od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 6:00 do godz. 24:00 w danym dniu, a w przypadku gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, od godz. 6:00 do godz. 2:00 dnia następnego;

b) w piątki i soboty od godz. 6:00 do godz. 2:00 dnia następnego;

c) dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do ww. godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych, jako czasu potrzebnego na ich zamknięcie.

Poza obszarem Parku Kulturowego Stare Miasto w każdy dzień tygodnia ogródki gastronomiczne lub stoiska promocyjne mogą być lokalizowane w każdy dzień tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00;


Wnioski o umieszczenie ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego w pasie drogowym należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu a w prezypadku Starego Rynku do Estrady Poznańskiej.

Szczegółowe informacje:

.

Zarząd Dróg Miejskich

tel. 61 6477253 (poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.30 - 15.00)

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl z dopiskiem w tytule "OGRÓDEK GASTRONOMICZNY"

www.zdm.poznan.pl w zakładce "ogródki gastronomiczne".

Załączniki


Estrada Poznańska

tel. 61 8528833

ul. Masztalarska 8

e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl