SEZONOWE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE I STOISKA PROMOCYJNE - wytyczne

Od 1 kwietnia (a na ulicy Taczaka od 1 maja) rozpoczyna się sezon na ogródki letnie, które cieszą się ogromnym powodzeniem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom restauratorów przygotowany został poradnik zawierający wytyczne co do lokalizacji i wyglądu ogródków:

Załączniki


Mamy nadzieję, że ujęte w opracowaniu standardy zachęcą mieszkańców Poznania i turystów do spędzenia czasu w miłej atmosferze, w dobrze zaaranżowanej przestrzeni.

W celu uzyskania akceptacji ogródków pod względem estetycznym należy przesłać:

-        wizualizacje/szkice wraz opisami,  

-        ewentualnie zdjęcia ogródków,

-        oznaczenie obszaru ogródka,

na adres mailowy: plastykmiejski@zdm.poznan.pl. Akceptacja ta będzie niezbędna do przeprowadzenia pozostałych formalności w Zarządzie Dróg Miejskich oraz - w przypadku ogródków lokalizowanych na miejscach parkingowych - do wystąpienia przez wnioskodawcę do lokalnej rady osiedla o opinię.

UWAGA:

Zgodnie z zarządzeniem nr 229/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08 marca
2019 r.  ustalony został czas funkcjonowania ogródków gastronomicznych oraz stoisk promocyjnych zlokalizowanych w "Obszarze Staromiejskim" w następujący sposób:

a) w dniach od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 06:00 do godz. 24:00
w danym dniu,

b) w piątki i soboty od godz. 06:00 do godz. 02:00 dnia następnego,

c) w przypadku, gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, również może funkcjonować od godz. 06:00 do godz. 02:00 dnia następnego,

d) dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do ww. godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych oraz stoisk promocyjnych - jako czasu potrzebnego na jego zamknięcie;

Poza "Obszarem Staromiejskim" ogródki mogą być lokalizowane w każdy dzień tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00;


Wnioski o umieszczenie ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego w pasie drogowym należy składać w Zarządzie Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu a w prezypadku Starego Rynku do Estrady Poznańskiej.

Szczegółowe informacje:

.

Zarząd Dróg Miejskich

tel. 61 6477253 (poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.30 - 15.00)

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl z dopiskiem w tytule "OGRÓDEK GASTRONOMICZNY"

www.zdm.poznan.pl w zakładce "ogródki gastronomiczne".

Załączniki


Estrada Poznańska

tel. 61 8528833

ul. Masztalarska 8

e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl