Jak założyć szyld na budynkach? - procedura

Podstawowe informacje dotyczące procedury uzyskiwania zezwoleń na umieszczanie szyldów na budynkach można uzyskać dzwoniąc do POZnan*KONTAKT nr 61 646 33 44, wybierając tonowo "1", a następnie "6".


Szyld to tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują (zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2015.199 j.t. ze zmianą Dz.U.2015.774 z dnia 10.06.2016  

Rodzaje szyldów na budynku:

- równoległy do ściany

- poprzeczny tzw. semafor

Jaka treść powinna zostać umieszczona na szyldzie?

Nazwa firmy, logo, dane właściciela.

Jakie są cechy wzorcowego szyldu?

- dobrze wkomponowany w elewację budynku (dopasowany do podziału okien, drzwi itp., nie zasłaniający elementów architektonicznych budynku)

- kolorystyka dopasowana do kolorystyki budynku i otoczenia, brak jaskrawych kolorów, szczególnie żółtego i pomarańczowego

- wykonany z dobrej jakości materiałów

- szyld semaforowy, odstający od ściany na nie więcej niż 70 cm.

Kto powinien zaprojektować szyld?

Profesjonalista, fachowiec, który zadba o jego estetykę i elegancję.

Kto powinien złożyć wniosek o szyld?

Każdy kto chce poinformować o działalności prowadzonej w ramach  nieruchomości.

Załączniki


Jakie dokumenty potrzebujesz aby założyć szyld na budynku?

a/ Jeśli na budynku nie wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków, znajdującym się poza strefą ochrony konserwatorskiej chcesz umieścić:

 - szyld równoległy do ściany, powinieneś w Wydziale Urbanistyki i Architektury złożyć Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych.

- szyld poprzeczny / semafor, powinieneś otrzymać pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. estetyki wizerunku Miasta. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie Decyzji lokalizacyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich. Kolejnym krokiem jest złożenie Zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Po otrzymaniupozytywnej decyzji należy udać się ponownie do  Zarządu Dróg Miejskich w celu otrzymania Pozwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych (Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego).


b/ Jeśli na budynku indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się  w strefie ochrony konserwatorskiej  chcesz zamontować:

- szyld równoległy do ściany, powinieneś w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków złożyć Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków powinieneś dołączyć ją do Wniosku o pozwolenie na budowę (w przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków) lub do Zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (w przypadku budynku znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej) i złożyć go w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

- szyld poprzeczny / semafor, powinieneś w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków złożyć Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów. Następnie powinieneś uzyskać pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. estetyki Wizerunku Miasta. Kolejnym krokiem jest złożenie w Zarządzie Dróg Miejskich wniosku o wydanie Decyzji lokalizacyjnej. Po skompletowaniu dokumentów w Wydziale Urbanistyki i Architektury należy złożyć Wniosek o pozwolenie na budowę w przypadku budynku wpisanego do rejestru zabytków lub Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (w przypadku budynku znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej). Na koniec w Zarządzie Dróg Miejskich powinieneś uzyskać Pozwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych.


Wnioski do pobrania:

1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie reklam :

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/biuro-miejskiego-konserwatora-zabytkow,2519/wydawanie-pozwolen-na-prowadzenie-prac-przy-obiektach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-dotyczy-zabytkow-ruchomych-i-nieruchomych-oraz-znajdujacych-sie-na-obszarach-ochrony-konserwatorskiej,237510/

 2. Wydział Urbanistyki i Architektury:

 - Zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/zgloszenie-budowy-lub-robot-budowlanych,1785/

 - Pozwolenie na budowę:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-urbanistyki-i-architektury,31/pozwolenie-na-budowe,1780/

3. Zarząd Dróg Miejskich

- Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

- Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej tablicy reklamowej

http://www.zdm.poznan.pl/jak-zalatwic-sprawe.php?no=5


Przydatne adresy:

1. Miejski Konserwator Zabytków

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 8785 452

www.poznan.pl

2. Wydział Urbanistyki i Architektury,

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Biuro Obsługi Mieszkańca, tel. 61 878 5532, 5395, 5461, 5463, 5462 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki wizerunku Miasta, tel. 61 878 5101, 61 878 1517

www.poznan.pl

3. Zarząd Dróg Miejskich,

ul. Wilczak 16, 61-326 Poznań, tel. +48 61 647 72 00

http://www.zdm.poznan.pl

 4. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,

ul. Gronowa 20, tel. 61 8271 500,

www.geopoz.pl