Przygotowanie publikacji

Przystąpiono do prac nad opracowaniem Kompendium Współpracy stanowiącym źródło informacji o najlepszych praktykach zaprezentowanych podczas wizyt studyjnych, jak również umożliwiające nawiązanie współpracy pomiędzy opisanymi instytucjami. Do realizacji działania przystąpił Lider projektu, jak również Partner.

Bazując na doświadczeniach i wiedzy zdobytej podczas wizyt studyjnych przygotowywane jest opracowanie elektronicznie w języku polskim, norweskim i angielskim. Jednostronne opisy każdej z instytucji przedstawianych w projekcie, wraz z podaniem kontaktu do pracujących w nich osób będą swoistym przewodnikiem dla podmiotów chcących włączyć się we współpracę międzynarodową. Kompendium dostępne będą w Poznaniu i Województwie Nordland za pośrednictwem stron internetowych, tak aby ułatwić planowanie kolejnych wspólnych działań nie tylko podmiotom samorządowym alei lokalnym szkołom, organizacjom i innym instytucjom społecznym, które włączyły się w organizację wizyt studyjnych. Opracowanie stanowić będzie podsumowanie projektu a także koncepcje dalszej współpracy. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej