przebieg wizyty studyjnej - prezentacja działań wydziału zdrowia publicznego Nordland

W dniach od 15 do 19 maja miała miejsce wizyta studyjna delegacji z Miasta Poznania w Bodø w Województwie Nordland. Działanie zrealizowano w 100 %.

Uczestnikami wizyty byli: Magdalena Pietrusik-Adamska (dyrektor WZiSS), Maciej Piekarczyk (z-ca dyrektora Wydz. Sportu), Sylwia Rogacka (pracownik WZiSS), Małgorzata Cieślak (pracownik WZiSS), Halina Owsianna (Radna Miasta Poznania).

Delegacja miała możliwość poznania niektórych działań realizowanych przez Urząd Województwa Nordland na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańców, w tym szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.

Główne spotkanie na temat działań oraz obowiązków Urzędu Województwa Nordland (Urząd Woj. Fylkeshuset):

- prezentacja nt. województwa Nordland (statusu, zadań i obowiązków Urzędu Województwa

Nordland) oraz działań realizowanych w szczególności na rzecz zdrowia mieszkańców - Ingelin Noresjø  (Administrator Rejonowy odpowiedzialny za Wydział Kultury, Środowiska i Zdrowia),

- prezentacja na temat ogólnych działań Wydziału zdrowia publicznego - Roar  Blom,

- prezentacja nt. "Friluftsliv" - Rekreacja w naturze - Tomm Jensen,

- prezentacja nt.  "Regionalnego tygodnia zdrowia" oraz działalności wolontariuszy - Bjørn-Are Melik,

- prezentacja na temat "Frisklivssentralen - Ośrodków Zdrowia" - Geir Lærum,

- prezentacja delegacji z Poznania nt. działań Wydziału Zdrowia.


Przedstawienie strategii informowania mieszkańców o działaniu ośrodka, procesu przyjmowania do ośrodka, motywowania (wywiad motywujący), określania potrzeb oraz realizacji działań zmierzających do poprawy i utrzymania zdrowia. Do ośrodka przyjmowane są osoby z grup ryzyka w tym m. in. z otyłością, cukrzycą typu II, astmą. Ośrodek działa w zakresie zapobiegania rozwoju chorób cywilizacyjnych, cukrzycy typu 2, astmy, otyłości oraz chorób psychicznych. Realizuje działania (projekty) mające na celu stymulację mieszkańców do codziennej aktywności fizycznej.


Uczestnicy delegacji poznali działania prowadzone na rzecz seniorów. W Kompleksie Tusenhjemmet zatrudniona jest osoba odpowiadająca za sprawy administracyjne oraz harmonogram i koordynację działań. Poza tym seniorzy sami organizują swój czas i aktywności. Ośrodek posiada różne sale przeznaczone i dostosowane do różnego typu działań, np. pomieszczenie wyposażone w maszyny do szycia, pomieszczenie wyposażone w przyrządy do wykonywania przedmiotów w drewnie lub innych materiałach. Seniorzy spotykają się w małych grupach i realizują swoje hobby, np. szyjąc, malując, itp. Seniorzy przynoszą swoje materiały, jak również specjalistyczne narzędzia (takie, których nie zapewnia ośrodek). W budynku znajduje się również sala do ćwiczeń, miejsce spotkań, jak również kawiarnia / restauracja. Budynek posiada również salę, w które realizowane są przedsięwzięcia / inicjatywy artystyczne, np. przedstawienia, koncerty. Seniorzy mają możliwość sprzedaży swoich wytworów w sklepie, który znajduje się na parterze budynku, dostępnym dla ogółu mieszkańców.


Centrala posiada tylko jednego zatrudnionego pracownika, wszelkie działania wykonywane są przez wolontariuszy. W centrali prowadzony jest sklep z różnymi artykułami. Mieszkańcy dostarczają przedmioty, sprzęty, których nie potrzebują do centrali sprzętu, następnie są wyceniane i trafiają do sklepu. Sklep jest dostępny dla ogółu mieszkańców.
W sklepie pracują wyłącznie wolontariusze. Ponadto do centrali sprzętu dostarczane są również meble, sprzęty wyposażenia domu. Są niezbędne w szczególności dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, w tym m. in. wywołanej przez zdarzenia losowe lub po prostu potrzebują tego typu pomocy. W centrali działa również wypożyczalnia sprzętu sportowego (do sportów zimowych) dedykowana w szczególności dzieciom i młodzieży.


Na terenie parku funkcjonuje ośrodek szkolenia kierowców. Ośrodek realizuje program wpisujący się w działania na poziomie centralnym w zakresie zminimalizowania liczby wypadków w tym w szczególności ofiar wypadków drogowych. Ośrodek prowadzi działania doszkalające kierowców, opracowany program obejmuje działania na rzecz określonego rodzaju problemów oraz skierowany jest do danej grupy wiekowej (określanej jako grupa ryzyka). W ośrodku zaprezentowano ogólne działania realizowane na rzecz mieszkańców, a w szczególności program mający na celu zniwelowanie prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Uczestnicy delegacji wzięli udział w warsztacie, polegającym na trzykrotnej prezentacji filmu, w trzech różnych pomieszczeniach, z zachowaniem odstępu czasowego na przejście z danego pomieszczenia do kolejnego oraz dyskusji. Wprowadzenie programu poprzedzone było badaniami, w tym m. in. nad reakcjami ludzkiego mózgu na określone treści i obrazy. Zaprezentowano jeden z tematów spotkań, natomiast działania obejmują szeroki zakres tematyczny związany z ograniczaniem wypadków w ruchu drogowym. Opisany powyżej warsztat skierowany jest do grupy w wieku od 20 do 25 lat.


Poznanie działań w zakresie implementowania i wdrażania "kryteriów dla zdrowych instytucji" ustanowionych przez Urząd Wojewódzki Nordland w celu profilaktyki na przykładzie przedszkola posiadającego certyfikat przedszkola promującego zdrowie. Wizyta w przedszkolu, prezentacja, spacer na terenie przedszkola, poznanie realizowanych aktywności dla dzieci, przejazd do drugiej części przedszkola, gdzie realizowane są działania dla starszej grupy wiekowej (aktywność fizyczna w naturze).


Wizyta poszerzająca wiedzę polskiej delegacji w tematyce związanej z aktywnością fizyczną w szkołach podstawowych (organizacja zajęć, przerw, zajęcia w świetlicy, przystosowanie terenu wokół szkoły - wykorzystanie elementów natury).


Uczestnicy wizyty poznali założenia oraz działania realizowane w ramach regionalnego programu "Wizja-Zero" na rzecz zdrowia psychicznego i ograniczenia popełnianych samobójstw do zera w województwie Nordland.

Przedstawienie "Kryjówka" w Molo Stua - występ sióstr Kristin i Anna Holand oraz księdza Odd Dinar. Zaprezentowany spektakl skierowany jest do dzieci i młodzieży w szkołach na terenie województwa Nordland. Odd Dinar przedstawił działania podejmowane na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców w Bodø, w szczególności skierowane do młodzieży. Opowiedział również o Festiwalu "GOD-NOK".


Pochód dzieci i pochód organizacji, stowarzyszeń, klubów.