Wizyta studyjna w Poznaniu

Dotychczasowa realizacja działań przebiega zgodnie z założeniami projektu. W całości zrealizowane zostało działanie nr I, tj wizyta studyjna delegacji norweskiej w Poznaniu w dniach 18-22 kwietnia br. Do Poznania zgodnie z założeniami projektu przybyło 5 osób, tj: Bjørg Helene Jenssen, Kari HegeMortensen, Roar Blom, Bjørn-Are Melik, Małgorzata Maria Dvorakova Wszyscy uczestnicy delegacji są niezwykle zaangażowani w kreowanie, realizację i koordynację (także zarządzanie) działań na rzecz zdrowia psychicznego oraz aktywności fizycznej mieszkańców Województwa Nordland.

Wizytę rozpoczęliśmy od zapoznania gości z organizacją samorządu oraz spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania P. Jędrzejem Solarskim.

Założone wizyty w organizacjach i instytucjach zrealizowano w 100%, ponadto zaproszono też delegację do kolejnych instytucji, by poszerzyć zakres wizyty, a także zgromadzonych doświadczeń oraz dobrych praktyk, które zostaną opisane w kompendium, w tym m.in. o wizytę w organizacji ngo działającej na rzecz wspierania rozwoju małych dzieci, terenowym komitecie ochrony praw dziecka, a także miejskich jednostkach organizacyjnych działających na rzecz wsparcia rodzin i seniorów, w tym także w zakresie zdrowotnym (centrum Inicjatyw Rodzinnych oraz centrum Inicjatyw Senioralnych).

Uczestnicy delegacji poznali działania stowarzyszenia działającego na rzecz wspierania rozwoju małych dzieci, poprzez działania skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów i wychowawców - Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren.

Zaprezentowane zostały działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Uczestnicy wizyty poznali również działania Centrum Inicjatyw Rodzinnych oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych

Norwegowie obserwowali zajęcia dla seniorów (na basenie Cityzen) w ramach działania "trener senioralny" realizowanego przez Fundację AWF oraz działania dla dzieci na orliku przy SP nr 51 na os. Lecha - "trener osiedlowy"

Norwegowie zostali również zaproszeni do publicznych instytucji odpowiedzialnych za opiekę, edukację i wychowanie dzieci: wizyta w żłobku Kalinka, w przedszkolu promującym zdrowie nr 36 oraz w szkole promującej zdrowie - sp nr 58. O działaniach szkoły opowiedzieli uczniowie, zaprezentowali również, co ich zajmuje podczas przerw między lekcjami. 


Delegacja wzięła czynny udział w warsztatach zorganizowanych przy współpracy Miasta z Zespołem Szkół Gastronomicznych. W warsztatach uczestniczyli intendenci oraz kucharze przygotowujący posiłki dla dzieci w przedszkolach. Dyrektor szkoły na prośbę Wydziału, w związku z realizacją projektu, zorganizował warsztaty bezpłatnie.


21 kwietnia odbyła się konferencja "Żywienie - Aktywność - Zdrowie", która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Poznaniaków. W konferencji udział wzięło 130 osób. Konferencja obejmowała wykłady z zakresu prawidłowego odżywiania oraz została także poszerzona o doświadczenia praktyczne. Uczestnicy korzystali z bezpłatnych badań analizy składu ciała oraz odżywienia organizmu, jak również porad dietetyków. Uczestnikom zapewniono zdrowy posiłek.

https://www.youtube.com/watch?v=wvgD_oOHIQ8&feature=youtu.be


Norwegowie poznali również działania na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci i ich rodzin - wizyta w Fundacji Zero Pięć, jak również działania realizowane na rzecz ochrony praw dzieci oraz wsparcia rodzin prowadzone przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka