Międzynarodowa definicja Sprawiedliwego Handlu

"Sprawiedliwy Handel (Fair Trade) to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie na ubogim Południu.

Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów) aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego".

Definicja FINE z grudnia 2001, cytowana w dokumetach Unii Europejskiej

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej