Główne zasady Sprawiedliwego Handlu

 • wzajemny szacunek oraz troska o ludzi i środowisko;
 • stawianie potrzeb ludzi przed zyskiem;
 • tworzenie środków i możliwości dla ubogich producentów w celu poprawy ich warunków życia i pracy;
 • dokonywanie zakupów bezpośrednio u drobnych producentów w Trzecim Świecie z pominięciem pośredników;
 • rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami;
 • płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwy dochód oraz akceptowalny dochód dla organizacji marketingowej;
 • rozwijanie świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn w Trzecim Świecie jako producentów i handlowców;
 • promocja równych szans dla kobiet;
 • ochrona praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej, wykluczenie dyskryminacji oraz eksploatacji pracy dzieci i niewolników;
 • poszanowanie środowiska naturalnego;
 • umożliwienie producentom planowania przyszłości gospodarczej, np. poprzez zawieranie długoterminowych umów ze stałą, gwarantowaną ceną minimalną.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej