Działalność w Polsce

W Polsce pionierem tej działalności jest założone w 2003 r. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My" (PSSH). Ma ono status Organizacji Pożytku Publicznego, jest też jedyną jak dotąd certyfikowaną Organizacją Sprawiedliwego Handlu oraz członkiem Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO)  w Polsce. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną (np. szkolenia dla nauczycieli, prelekcje i warsztaty dla uczniów czy studentów), promuje etyczną działalność gospodarczą, wprowadza na polski rynek produkty Sprawiedliwego Handlu, współpracuje z władzami samorządowymi. Z inicjatywy PSSH w Gdańsku i Poznaniu zapoczątkowano kampanie społeczne, mające na celu uzyskanie przez te miasta honorowego tytułu Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu.

Utworzona została również ogólnopolska Koalicja Sprawiedliwego Handlu, skupiająca organizacje pozarządowe i firmy, w różny sposób wspierające rozwój Sprawiedliwego Handlu w Polsce: poprzez działania edukacyjne i promocyjne (organizacje pozarządowe), budowanie od podstaw rynku Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie kamapanii społecznych (PSSH) czy sprzedaż hurtową i detaliczną (też w Internecie) produktów Sprawiedliwego Handlu (PSSH, firmy komercyjne).

Więcej informacji na:

strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu: www.sprawiedliwyhandel.pl

strona Koalicji Sprawiedliwego Handlu: www.faitrade.org.pl

strona międzynarodowej kampanii Miast Sprawiedliwego Handlu: http://www.fairtradetowns.org

zestawienie dokumentów instytucji unijnych, poświęconych zagadnieniom Sprawiedliwego Handlu lub do nich nawiązujących (Public  Policy Texts): www.fairtrade-advocacy.org

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej