Partner Wiodący Miasto Poznań

odpowiedzialny jest za świadczenie usług społecznych dla osób z terenu Poznania.

Za pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oferowane będą:

  • usługi asystenta rodziny,
  • usługi osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
  • usługi poradnictwa mediacyjnego dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • usługi poradnictwa psychologicznego dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • usługi pedagogiczne i psychologiczne skierowane dla dzieci z rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • powołanie i finansowanie działań 2 rodzin wpierających.

Za pomocą Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu oferowane będą:

  • usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • usługi psychologiczne dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • usługi pedagogiczne dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • realizacja poradnictwa mediacyjnego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej