Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie "Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne,

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Uczestnikiem projektu może być osoba/rodzina zamieszkująca teren Gminy: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Luboń, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą/rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej