Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych

Zarządzeniem Nr 99/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych ustanowiono panią Alicję Szcześniak, kierownika Oddziału polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Pełnomocnikiem.

Kontakt:

alicja_szczesniak@um.poznan.pl

tel. 61 878 57 59