Jak dołączyć do projektu?

Do realizacji projektu można włączyć się na każdym etapie, zgłaszając swoją ofertę do PCŚ- Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44

e-mail: cir@pcs-poznan.pl
tel. + 48 61 878 15 59

Zapraszamy każdą instytucję, jednostkę i firmę, która zechce przygotować ofertę dla rodzin wielodzietnych a tym samym włączyć się w realizację projektu.