Prof. Nikica Gilić (Chorwacja) - 17.11.2021

Nikica Gilić jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu w Zagrzebiu, Kierownikiem Zakładu Filmoznawstwa w Instytucie Literatury Porównawczej oraz Kierownikiem Studium Doktoranckiego Literatur, Sztuk Scenicznych, Filmu i Kultury. Wykłady z teorii i historii filmu prowadzi w Instytucie Literaturoznawstwa Porównawczego oraz na Akademii Sztuk Dramatycznych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma "Hrvatski filmski ljetopis" ("Croatian Cinema Chronicle"/"Chorwacki Letopis Filmowy"), członkiem redakcji czasopisma "Književna smotra" ("Przegląd Literacki") i niemieckiego czasopisma naukowego "Apparatus" oraz członkiem rady redakcyjnej w czasopiśmie "Ubiq". Ponadto jest członkiem komitetu zagrzebskiego festiwalu Animafest, międzynarodowego festiwalu filmu animowanego. Był też doradcą ds. artystycznych w kwestii filmów dokumentalnych w Chorwackim Centrum Audiowizualnym oraz członkiem jury wielu festiwali filmowych (np. Pula, ZagrebDox, Dni Filmu Chorwackiego w Zagrzebiu, Balkanima w Belgradzie i Mediteran film festival w Širokom Brijegu, BiH). Był również członkiem Komitetu Nadzorczego, a później Wielkiej Rady Niezależnego Związku Nauki i Kształcenia Wyższego.

Nikica Gilić jest autorem licznych publikacji poświęconych teorii oraz historii chorwackiego filmu. Oprócz dziesiątek artykułów, opublikował także kilka filmoznawczych monografii. Jest obecnie najważniejszym znawcą sztuki filmowej i jednym z najważniejszych krytyków chorwackiego filmu. Był gościem licznych chorwackich i zagranicznych sympozjów, konferencji, spotkań naukowych i wydarzeń popularyzatorskich w kraju i poza Chorwacją. Był zapraszany m.in. do Berlina, Paryża, Londynu, Bostonu, Waszyngtonu, Chicago, Timisoary, Wiednia, Grazu. Prowadził wykłady otwarte w kraju i za granicą. Często włącza się w działania popularyzujące wiedzę na temat chorwackiego filmu. Interesuje go m.in. historia filmu, genealogia filmu, narracja filmowa i filmowy postmodernizm.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej