Idea programu

Zapraszamy na wykłady otwarte

Najlepszym przykładem do naśladowania są zawsze autorytety, a w Poznaniu spotkać można najwybitniejszych przedstawicieli światowej nauki i sztuki osobiście. Wystarczy sprawdzać harmonogram otwartych wykładów, współfinansowanych przez Miasto Poznań.

Na wykłady otwarte przychodzą nie tylko studenci i pracownicy naukowi uczelni, ale również mieszkańcy, którzy chcą poznać poglądy wielkich autorytetów ze świata nauki, gospodarki, polityki i sztuki.

Miasto dofinansowało wykłady otwarte już ponad 330 wybitnych wykładowców, w tym laureatów nagrody Nobla.

Do tej pory wiedzą z poznaniakami dzielili się eksperci z takich dziedzin, jak np.: elektrotechnika, nanotechnologia, matematyka, mechanika, onkologia, neonatologia, transport, energie odnawialne, zoologia, histologia, biochemia, neurobiologia, informatyka, mikologia, ekonomia przestrzenna, transport, genetyka molekularna, astrofizyka, anestezjologia, filozofia, antropologia, archeologia, architektura, design, grafika, fotografia, sztuka współczesna, czy muzyka dawna.

Zbieraniem wniosków i przekazywaniem ich do Urzędu Miasta Poznania zajmują się koordynatorzy na poszczególnych uczelniach:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dział Nauki i Programów Krajowych
tel. 61 829 44 70, e-mail: wmilosz@amu.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekcja Współpracy Międzynarodowej
tel. / fax 61 848 70 14, e-mail: lidia.huchwajda@up.poznan.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
tel. 61 854 60 34, e-mail: mrolska@ump.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dział Badań Naukowych
tel. 61 856 94 51, e-mail: jaroslaw.tarasek@ue.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Dział Spraw Naukowych
tel.61 665 37 85 e-mail: malgorzata.niespodziana@put.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Sekcja Nauki
tel. 61 835 50 61, e-mail: mildner@awf.poznan.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Biuro Promocji
tel. +48 571 278 416, e-mail: promocja@uap.poznan.pl

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Biuro Rektora, Biuro Karier

tel. 61 856 89 12, e-mail: aberdyszak@amuz.edu.pl

Ze strony Urzędu Miasta Poznania szczegółowych informacji udziela:
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej tel. 61 878 57 40. 

Załączniki