Harmonogram wykładów w ramach Programu "Akademicki i naukowy Poznań" 2016/2017

Prof. Terry Hokenstad (USA) 26.05.2017 - wykład odwołany

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Terry Hokenstad. Prelekcja pt.: "Active Aging in a Changing Society", odbędzie się dnia 26 maja 2017 r. (piątek), o godz. 11:00, w sali A na Wydziale Nauk Społecznych UAM, przy ul. Szamarzewskiego 89.

Prof. Terry Hokenstad posiada najwyższy tytuł Distinguished University Professor na uczelni Case Western Reserve University, tytuł Ralph S. and Dorothy P. Schmitt Professor na uczelni Mandel School of Applied Social Sciences oraz tytuł Professor of Global Health na University's School of Medicine.


Prof. Roman Lesyk (Ukraina) 26.05.2017

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Romana Lesyka. Prelekcja pt.: Lwów miasto czterech kultur i ich wpływ na rozwój nauki odbędzie się dnia 26 maja 2017 r. (piątek), o godz. 17:30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersyetetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Sali C, przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Roman Lesyk jest profesorem nauk farmaceutycznych, kierownikiem Katedry Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej, byłym Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego oraz byłym Prorektorem Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.


Prof. Kathleen J. Farkas (USA), 24 i 25 05.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Miasto Poznań zapraszają na wykłady otwarte, które wygłosi prof. Kathleen J. Farkas. Prelekcje odbędą się w budynku A, auli A Wydziału Teologicznego UAM przy ul Wieżowej 2/4, w następujących terminach:

w środę 24 maja 2017 roku o godz. 13.30 - Jak pomagać uwzględniając duchowość? Diagnoza i interwencje;

w czwartek 25 maja o godz. 15.30 - Usługi dla osób starszych i ich rodzin: perspektywy innowacji.

Kathleen J. Farkas jest profesorem na Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences Case Western Reserve University w Cleveland, Ohio (USA). Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest metodyka pracy socjalnej, gerontologia społeczna, uzależnienia, zdrowie psychiczne. Jest ona przewodniczącą krajowego panelu ekspertów w dziedzinie uzależnień i osób starszych.


Prof. Christos H. Papadimitriou (USA) 24.05.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań, zapraszają na wykład otwarty, kolejny odczyt z cyklu Wykładów z Informatyki im. Rejewskiego, Różyckiego, Zygalskiego (enigma.amu.edu.pl), który wygłosi prof. Christos H. Papadimitriou. Prelekcja pt. A computer scientist thinks about the brain, odbedzie się dnia 24 maja 2017 r., o godz. 15:30, w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki, przy ul. Umultowskiej 87.

O godz. 10:00 odbędzie się również uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem kryptologów.

Profesor Christos H. Papadimitriou z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley uzyskał tytuł doktora pod kierunkiem Kennetha Steiglitza w 1976 roku w Princeton. Wykładał na Uniwersytecie Harvarda, MIT, Uniwersytecie Stanforda, Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach. Sławę zawdzięcza wielu znanym książkom z informatyki, takim jak: "Algorithms", "Combinatorial Optimization", "Computational Complexity", a także ponad 400 artykułom naukowym z teorii algorytmów i teorii złożoności oraz ich zastosowań w informatyce, bazach danych, systemach kontroli, sztucznej inteligencji i robotyce, ekonomii i teorii gier, biologii i ewolucji. Jest laureatem wielu nagród, w tym - Knuth Prize (2002), Gödel Prize (2012), EATCS Award (2015), IEEE von Neumann medal (2016), doktorem honoris causa wielu renomowanych uniwersytetów i członkiem najważniejszych towarzystw naukowych. Papadimitriou jest także autorem powieści "Turing" (2003), międzynarodowego bestselleru - komiksu "Logicomix" (2010, wydanie polskie - 2011), powieści "Independence" (2012) oraz tomu esejów w języku greckim.


Prof. Keith E. Gubbins (USA) 24.05.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Keith E. Gubbins. Prelekcja "Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospect" odbędzie się dnia 24 maja 2017 (środa), o godz. 12:00 w Sali Senatu UAM, przy ul. H. Wieniwsakiego 1.

Prof. Keith E. Gubbins pracuje jako W.H.Clark Distinquished University Professor na North Carolina State University. Jest tam również dyrektorem Institute for Computational Science and Engineering oraz v-dyrektorem zorganizowanego przez Niego Center for High Performance Simulation. Wyróżniająca się kariera naukowa prof. Gubbinsa dotyczy głównie zagadnień stosowanej mechaniki statystycznej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniach teoretycznych, w szczególnosci zastosowaniach mechaniki statystycznej w rozwiązywaniu problemów chemii inżynieryjnej i fizyki stosowanej. Wśród najbardziej znaczących osiągnięć Prof. Gubbinsa wymienić należy rozwinięcie i wprowadzenie równań stanu rzeczywistych cieczy i mieszanin cieklych, oparte ma metodach mechaniki statystycznej. Prof.Gubbins był jednym z pierwszych badaczy, którzy zastosowali metody mechaniki statystycznej do opisu zjawisk adsorpcji cieczy i gazów w materiałach nanoporowatych (węglowych, krzemowych, MOF), istotnych w procesach separacji faz, oczyszczania czy katalizy.


Prof. Alessandro Minelli (Włochy) 23.05.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Miasto Poznań, zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Alessandro Minelli. Prelekcja pt.: Evolvability or the maze of living forms, odbędzie się dnia 23 maja 2017 r. (wtorek), o godz. 12:00 w Małej Auli Wydziału Bilogii UAM, przy ul. Umultowskiej 89.

Alessandro Minelli - profesor zoologii na Uniwersytecie Padewskim (Włochy), aż do przejścia na emeryturę w 2011 roku. W latach 1997-1999 piastował funkcję wiceprezesa Eurpoejskiego Towarzystwa Biologii Ewolucyjnej. W latach 1989-2013 był członkiem, a w latach 1996-2001 przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Nazewnictwa Zoologicznego.


Prof. William D. Foulkes (Kanada) 22.05.2017

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Miasto Poznań, zapraszają na wykłady otwarte, które wygłosi prof. William D. Foulkes. Prelekcje odbędą się dnia 22 maja 2017 r. (poniedziałek), w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Sali Kongresowej, przy ul. Przybyszewskiego 37a w następujących godzinach:

10:00 - Population testing for cancer susceptibility: are we ready for the challenge?;

12:00 - Recent trends in human cancer genetics;

14:00 - DICER1 in health and disease.

William D. Foulkes jest James McGill Profesorem w Departments of Medicine, Oncology and Human Genetics na Uniwersytecie McGill w Montrealu (Kanada). Jest naukowcem-klinicystą, który praktykuje genetykę kliniczną raka w szpitalach afiliowanych przy McGill od 1996, i który kieruje laboratoriami naukowymi zajmującymi się genetyką raka w 2 instytutach badawczych-szpitalnych afiliowanych przy McGill University: The Lady Davis Institute for Medical Research of the Jewish General Hospital i The Research Institute of the McGill University Health Centre. Badania naukowe prowadzone przez Prof. William Foulkesa na temat dziedzicznej podatności na zachorowanie na raka znacząco zwiększyły zrozumienie genetycznej roli w częstych i rzadkich nowotworach. Jego prace nad rakiem piersi związanym z BRCA1 zidentyfikowały ważne powiązania z leżącym u podstaw fenotypem. Prof. Foulkes zidentyfikował nowe geny odgrywających rolę w powstawaniu nowotworów narządów płciowych, płuc, mózgu i tarczycy. Prof. Foulkes jest współredaktorem najważniejszych podręczników dziedzinie genetycznych przyczyn nowotworzenia i jest Dyrektorem Naukowym wiodącej konferencji naukowej na temat dziedzicznego raka piersi i jajnika (International Symposium on Hereditary Breast and Ovarian Cancer).


Prof. Jonathan Westphal (USA) 22.05.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Jonathan Westphal. Prelekcja pt.: The Mind-Body Problem and the Failure of Scientific Theories of Consciousness, odbędzie się dnia 22 maja 2017 r (poniedziałek), o godz. 9:45, w Sali B Collegium im. Floriana Znanieckiego, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89.

Prof. Jonathan Westphal ukończył Uniwersytet Harvarda. Wykładał filozofię na następujących uczelniach: Hampshire College, Amherst College, Wesleyan University, King's College London oraz University of Hawaii.


Prof. Žarko Paić (Chorwacja), 18 i 19. 05.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykłady otwarte, które wygłosi prof. Žarko Paić. Wykłady odbędą się w następujących terminach: Theory of Contemporary Art: Lines and Curves (wykład w języku angielskim) - 18 maja 2017 (czwartek), godz. 18:00, Fundacja Malta, ul. Ratajczaka 44;

Doba totalne kontrole: Totalitarizam i tehnosfera (wykład w języku chorwackim) - 19 maja 2017 (piątek), godz. 10:00, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Collegium Maius, Salon Mickiewicza pod Kopułą, ul. Fredry 10.

Žarko Paić jest profesorem na Wydziale Tekstylno-Technologicznym Uniwersytetu w Zagrzebiu - Studium Wzornictwa i Mody; prowadzi wykłady z socjologii kultury, estetyki, teorii mody, semiotyki i komunikacji wizualnej. Žarko Paić jest redaktorem naczelnym czasopisma poświęconego teorii kultury i sztukom wizualnym Tvrđa, a także zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Europski glasnik, członkiem redakcji czasopisma dotyczącego sztuk wizualnych Art-e-fact, członkiem międzynarodowej rady naukowej czasopisma IMAGES: Journal for Visual Studies a także czasopism filozoficznych Phainomena i Apokalipsa (Ljubljana, Słowenia). Žarko Piać jest również laureatem międzynarodowej nagrody dla autorów literatury krajów środkowoeuropejskich przyznawanej przez austriackie wydawnictwo Kulturkontakt w Wiedniu za 2008 r.


Prof. Anthony Sounders (USA) 28.04.2017

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Anthony Sounders. Prelekcja pt. "Mind the gap: the difference between European an US loan rates" odbedzie się dnia 28 kwietnia 2017 r. (piątek), o godz. 12:00, w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10.

Prof. Anthony Sounders jest kierownikiem i pracownikiem Katedry Finansów na Stern School of Business w Nowym Yorku, oraz zastępcą dyrektora w Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions. Jest członkiem Komitetu Nominującego do Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, Komitetu Doradczego ws. Inwestycji w Zurich Financial Services, Rady Doradców Naukowych Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Pełni również funkcję redaktora naczelnego czasopism naukowych w tym Journal of Banking and Finance oraz Journal of Financial Markets, Instruments and Institutions. Jest autorem wielu znanych monografii i podręczników z dziedziny finansów, w tym: Financial Institutions Management: Risk Management Perspective, a także Credit Risk Measurement.


Prof. Andreas Irmen (Luksemburg) 25.04.2017

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Andreasa Irmena. Prelekcja pt. "Economic Growth: Past, Present and Future", odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 r. (wtorek), o godz. 11:30, w Auli budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10.

W ramach wizyty wybitnego naukowca, organizatorzy zapraszają również na seminarium dla młodych pracowników naukowych i doktorantów UEP pt. "Capital- and Labor-Augumenting Technical Change in the Neoclassical Growth Model". Seminarium odbędzie się dnia 26 kwietnia 2017 r., w godz. 9:30-11:15, w s. 418A (Budynek Główny przy al. Niepodległości 10).

Prof. A. Irmen jest profesorem zwyczajnym w zakresie makroekonomii i mikroekonomii stosowanej na University of Luxembourg oraz członkiem sieci badawczej w Center for Economic Studies (CESifo) w Monachium w Niemczech. W centrum zainteresowań naukowych prof. A. Irmena znajdują się: ekonomiczna teoria innowacji oraz teoria wzrostu gospodarczego.

Załączniki


Prof. Eliana Maria Barbosa Souto (Portugalia) 10.04.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który przeprowadzi prof. Eliana Maria Barbosa Souto. Prelekcja pt.: Safety aspects of lipid nanoparticles for drug delivery and targeting, odbędzie się dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14:00, w s. 2.57 (poziom 0), w budynku Wydziału Chemii UAM, ul. Umultowska 89b.

Eliana Maria Barbosa Souto jest profesorem na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii. Tematyka badań naukowych prof. Souto jest zorientowana na nanomateriały, względem których szczególnie duże oczekiwania stawia się w nanomedycynie. Zainteresowania badawcze grupy prof. Souto obejmują kontrolowane dostarczanie leków z wykorzystaniem lipidowych struktur do różnych barier biologicznych, na przykład skóry, przewodu pokarmowego i bariery krew-mózg.


Prof. Robert Krimmer (Estonia) 5.04.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania, zapraszają na wykład otwarty prof. Roberta Krimmera. Prelekcja pt. "Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century", który odbędzie się dnia 5 kwietnia 2017 r. (środa), o godz. 13:15 w s. 120 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przy ul. Umultowskiej 89a.

Profesor Robert Krimmer pracuje w Szkole Innowacji i Zarządzania im. Ragnara Nurksego na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki w Tallinie (Estonia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach elektronicznej partycypacji i demokracji, ewolucji sektora publicznego, a także rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Prof. Krimmer jest członkiem zespołu ekspertów Komitetu ds. Głosowanie Elektronicznego przy Radzie Europy (the Council of Europe Ad-Hoc Committee on Electronic Voting (CAHVE)), gdzie obecnie wypracowuje rekomendacje na temat prawnych, technicznych i praktycznych standardów e-głosowania.


Dr Oliver Krone (Niemcy) 6.03.2017

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi dr Oliver Krone. Prelekcja pt.: Czy choroby ptaków mogą stanowić zagrożenie dla ludzi?, odbędzie się 6 marca 2016 r., o godz. 16:00 w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Szydłowskiej 43.

Dr Oliver Krone jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Free University Berlin. Pracuje w ośrodku badawczym Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research w Zakładzie Chorób Dzikich Zwierząt.


Prof. Hans-Christian Jabusch (Niemcy) 2-3.12.2016

Akademia Muzyczna w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na dwa wykłady otwarte, które wygłosi prof. Hans-Christian Jabusch: "Neurobiologiczne podstawy działań muzycznych i ich konsekwencje dla strategii ćwiczeń i pracy" - piątek, 2 grudnia 2016 r., godz. 10:00, Sala Marszałkowska Akademii Muzycznej przy ul. Św. Marcina 87 oraz "Zespoły bólowe u muzyków: tło, leczenie i zapobieganie" - sobota, 3 grudnia 2016 r., godz. 10:00, Sala Marszałkowska Akademii Muzycznej przy ul. Św. Marcina 87. (wykłady będą tłumaczone na język polski)

Prof. Hans-Christian Jabusch jest lekarzem oraz pianistą, specjalistą w dziedzinie medycyny dla muzyków. Zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Muzycznej w University of Music Carl Maria von Weber w Dreźnie. W latach 1985-1987 studiował medycynę (Regensburg i Marburg - Niemcy; Hadassah Medical Center, Jerusalem - Izrael). Następnie ukończył studia pianistyczne w Wurzburg College of Music. Doktorat z medycyny uzyskał w 1996 r., a habilitację z muzykologii w 2006 r.


Prof. Jeffrey Jerome Cohen (USA) 2.12.2016

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty pt. "The Middle Ages as a site of possibility: Thinking with Noah", który wygłosi prof. Jeffrey Jerome Cohen. Prelekcja odbędzie się dnia 2 grudnia 2016 r. (piątek), o godz. 11:30, w s. C1, Collegium Novum przy al. Niepodległości 4.

Jeffrey Jerome Cohen jest profesorem specjalizującym się w literaturze średniowiecznej. Swoje wykształcenie zdobywał głównie na uniwersytecie w Harwardzie, w Instytucie Angielskiej i Amerykańskiej Literatury i Lingwistyki (English and American Literature and Language), gdzie bronił pracę magisterską oraz doktorat. W latach 1995-1998 pełnił funkcję dyrektora interdyscyplinarnego programu humanistyki na uniwersytecie George's Washington'a w Waszyngtonie. W 1998 roku objął na tej uczelni stanowisko profesora w Zakładzie Filologii Angielskiej i Nauk Społecznych (Department of English and Program in Human Sciences), które pełnił do 2003 roku. Od 2006 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Filologii Angielskiej do 2009 roku. Od 2008 przejął funkcję dyrektora Instytutu Studiów okresu Średniowiecza i Nowożytności, którą pełni do dziś.


Prof. Richard Demarco (Szkocja) 29.11.2016

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty prof. Richarda Demarco. Prelekcja pt. "The Future of the European Culture Heritage. The Anglo-Polish Cultural Dialogue", odbędzie się dnia 29 listopada 2016 (wtorek), o godz. 17:00, w budynku B (Atrium) Uniwersytetu Artystycznego przy al. Marcinkowskiego 29.

Prof. Richard Demarco jest szkockim artystą i promotorem sztuki. Jest założycielem a także dyrektorem The Richard Demarco Gallery oraz współzałożycielem Traverse Theatre w Edynburgu. To wybitny kurator i inicjator życia artystycznego i teatralnego na świecie. Zorganizował ponad 1500 wystaw sztuki i przeszło 900 realizacji sztuk teatralnych. Wielokrotnie nagradzany i honorowany najwyższymi odznaczeniami uczelnianymi.


Devin Fidler (USA) 16.11.2016

Politechnika Poznańska i Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wyglosi Devin Fidler, Research Director w Institute for the Future w Dolinie Krzemowej w Kaliforni (USA). Prelekcja pt. Five Forces Shaping the Future, odbedzie się dnia 16 listopada 2016 (środa), o godz. 11:30 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej (s. CW11), przy ul. Piotrowo 2

Devin Fidler jest Research Director w Institute for the Future w Dolinie Krzemowej w Kaliforni (USA), futurologiem, badaczem zajmującym się wpływem przełomowych technologii na pracę i wymagane przyszłe umiejętności pracowników.


Prof. Andrzej Jakubowiak (USA) 2-3.11.2016 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Miasto Poznań mają przyjemność zaprosić na wykłady otwarte światowej sławy hematologa, prof. Andrzeja Jakubowiaka. Prelekcje odbędą się w następujących terminach:

- Multiple Myeloma - Is it Now Curable? - 2 listopada 2016 r., godz. 13:30, Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań, Sala Wykładowa im. Prof. Różyckiego (Sala Czarna);

- Making career in medicine - 3 listopada 2016 r., godz. 14:00, Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, Poznań, Sala Wykładowa im. Prof. Różyckiego (Sala Czarna).

Prof. Andrzej Jakubowiak jest światowej sławy hematologiem, specjalizującym się w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. Kieruje centrum badań nad nowymi lekami w terapiach hematologicznych na Uniwersytecie w Chicago. Współpracuje z National Cancer Institute, the Multiple Myeloma Research Consortium (MMRC) i partnerami z branży farmaceutycznej w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w leczeniu szpiczaka, u pacjentów nowozdiagnozowanych, z nawrotem choroby lub szpiczakiem opornym na leczenie.


Prof. Irina Adelgejm (Rosja) 26.10.2016

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Iriny Adelgejm. Prelekcja pt. "Ocalą nas słowa..." Powieść jako autoterapia, odbędzie się dnia 26 października (środa) 2016 r., o godz. 16:00 w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przy ul. Mielżyńskiego 27.

Prof. Irina Adelgejm bada polską literaturę piękną, zagadnienia polsko-rosyjskich związków literackich i stereotypów, relacji języków i ich psychologicznych aspektów, roztrząsa także kwestie mitów narodowych. Stworzyła koncepcję "psychologicznego języka". Wiele prac poświęciła problematyce polskiego romantyzmu i pozytywizmu, polskiemu kinu i teorii przekładu. Za zasługi dla promowania polskiej prozy, a szerzej kultury, w Rosji otrzymała: "Polskiego Pegaza" (2011) oraz "Złoty Krzyż Zasługi" (2013).


Lt. Col. (Res.) Uri Ben Yaakov (Izrael) 24.10.2016

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Miasto Poznań zapraszają na prelekcję Lt. Col. (Res.) Uri Ben Yaakova. Wykład otwarty pt. Global Terrorism , odbędzie się dnia 24 października 2016 r. (poniedziałek), godz. 15:00 w Auli na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89a.

Podpułkownik Uri Ben Yaakov jest absolwentem prawa na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Jest badaczem oraz menadżerem projektów w prestiżowym Międzynarodowym Instytucie ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi w Herzliyi w Izraelu (International Institute for Counter-Terrorism (ICT).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej