Prof. William D. Foulkes (Kanada) 22.05.2017

William D. Foulkes jest James McGill Profesorem w Departments of Medicine, Oncology and Human Genetics na uniwersytecie McGill w Montrealu (Kanada). Jest naukowcem-klinicystą, który praktykuje genetykę kliniczną raka w szpitalach afiliowanych przy McGill od 1996, i który kieruje laboratoriami naukowymi zajmującymi się genetyką raka w 2 instytutach badawczych-szpitalnych afiliowanych przy McGill University, 1) The Lady Davis Institute for Medical Research of the Jewish General Hospital i 2) The Research Institute of the McGill University Health Centre. Prof. William D. Foulkes jest znany ze swojej pracy nad cechami kliniczno-patologicznymi dziedzicznego raka piersi, za odkrycie mutacji genu MSH2 u aszkenazyjczyków, i za identyfikację (odkrycie) mutacji genu PALB2, genu podatności na zachorowanie na raka piersi. We współpracy z Jackiem Majewskim zidentyfikował mutacje genu SMARCA4 w raku drobnokomórkowym jajnika (typ z hiperkalcemią). Prof. Foulkes także istotnie współpracuje z wieloma naukowcami na świecie aby lepiej zrozumieć genetykę raka piersi, jelita grubego, prostaty, trzustki i jajnika. W ostatnim czasie dużo pracy poświęcił badaniom nad charakterystyką zespołu DICER1, zespołu predysponującego do występowania wielu guzów/nowotworów; współpracuje z wieloma naukowcami ze świata, w tym także z Polski. W oparciu o 30 publikacji jego Zespołu związanych z DICER1, rozszerzył fenotyp tego zespołu o kolejne, takie jak guz Wilmsa, guz zarodkowy przysadki czy guz zarodkowy szyszynki.

Badania naukowe prowadzone przez Prof. William Foulkesa na temat dziedzicznej podatności na zachorowanie na raka znacząco zwiększyły zrozumienie genetycznej roli w częstych i rzadkich nowotworach. Jego prace nad rakiem piersi związanym z BRCA1 zidentyfikowały ważne powiązania z leżącym u podstaw fenotypem. Prof. Foulkes zidentyfikował nowe geny odgrywających rolę w powstawaniu nowotworów narządów płciowych, płuc, mózgu i tarczycy. Prof. Foulkes jest współredaktorem najważniejszych podręczników dziedzinie genetycznych przyczyn nowotworzenia i jest Dyrektorem Naukowym wiodącej konferencji naukowej na temat dziedzicznego raka piersi i jajnika (International Symposium on Hereditary Breast and Ovarian Cancer).

Prof. Foulkes opublikował ponad 500 publikacji w renomowanych czasopismach (m.in. NEJM, Nature Genetics, JAMA) i rozdziałów w podręcznikach (także z autorami polskimi).

IF: >1000; Web of Science H-index: 76; Google Scholar H-index: 95; i10-index=331.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej