Prof. Eliana Maria Barbosa Souto (Portugalia) 10.04.2017

Eliana Maria Barbosa Souto jest profesorem na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii. Tematyka badań naukowych prof. Souto jest zorientowana na nanomateriały, względem których szczególnie duże oczekiwania stawia się w nanomedycynie. Zainteresowania badawcze grupy prof. Souto obejmują kontrolowane dostarczanie leków z wykorzystaniem lipidowych struktur do różnych barier biologicznych, na przykład skóry, przewodu pokarmowego i bariery krew-mózg.

Dorobek naukowy Prof. Souto zaowocował zaproszeniem jej do napisania rozdziału pt: "Advances in nanobiomaterials for oncology nanomedicine" w Nanobiomaterials in Cancer Therapy: Applications of Nanobiomaterials. Jest często zapraszana do wygłoszenia wykładów na konferencjach międzynarodowych. Prof. Souto jest autorką ponad 140 publikacji w renomowanych czasopismach zakresie nanomateriałów, chemii farmaceutycznej, medycyny, itp., ko-edytorem dwóch książek, 32 rozdziałów w książkach i specjalnych numerach czasopism.

Nanomateriały to najnowsza grupa materiałów, która swoje specyficzne właściwości zawdzięcza rozmiarowi cząstek w skali nano. W chwili obecnej znajdują one coraz szersze zastosowanie w technice, medycynie i życiu codziennym. Szczególnie duże oczekiwania stawia się tym materiałom w nanomedycynie. Wśród najbardziej spektakularnych zastosowań nanomateriałów można wymienić nanokapsułki z "uwięzionymi" w nich lekami, dawkowanymi chorym w zależności od potrzeby, np. w przypadku cukrzycy w postaci insuliny wziewnej, nanokapsułki z witaminami lub innymi preparatami, które wykorzystuje się w kosmetyce, czy też leki naniesione na wewnętrzne powierzchnie soczewek kontaktowych, uwalniające się w miarę potrzeby, bez stosowania kropli czy maści. Tematyka badań naukowych Prof. Eliany Souto jest zorientowana w szczególności na te ostatnie zagadnienia, jakże istotne dla zdrowia człowieka. Stałe nanocząstki lipidowe (SLN) oraz nanostrukturalne nośniki lipidowe (NLC) są stosunkowo nowymi nośnikami substancji czynnych, które znajdują coraz większe zastosowanie zarówno w medycynie. SLN to cząstki sferyczne o wymiarach 40-1000 nm, zbudowane ze stałych lipidów i rozproszone w fazie wodnej, która zawiera emulgatory. NLC są natomiast kolejną stosowaną obecnie generacją nanocząstek ze stałą matrycą. Zainteresowania badawcze grupy prof. Souto obejmują kontrolowane dostarczanie leków z wykorzystaniem ww. lipidowych struktur do różnych barier biologicznych, na przykład skóry, przewodu pokarmowego i bariery krew-mózg.

Warto podkreślić, że dorobek naukowy Prof. Souto zaowocował zaproszeniem jej do napisania rozdziału pt: "Advances in nanobiomaterials for oncology nanomedicine" w Nanobiomaterials in Cancer Therapy: Applications of Nanobiomaterials (11 tomowa Encyklopedia wydawnictwa Elsevier). Jest także często zapraszana do wygłoszenia wykładów na konferencjach międzynarodowych. Prof. Souto jest autorem ponad 140 publikacji w renomowanych czasopismach zakresie nanomateriałów, chemii farmaceutycznej, medycyny, itp., ko-edytorem dwóch książek, 32 rozdziałów w książkach i specjalnych numerach czasopism oraz członkiem komitetów naukowych - Editorial Board - wielu czasopism (np. Acta Biomaterialia, AAPS Pharmaceutical Science and Technology, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Recent Patents on Drug Delivery & Formulation, Current Nanoscience, International Journal of Nanomedicine, Die Pharmazie). Łączna liczba cytowań jej prac naukowych jest bliska 3000, zaś współczynnik wpływu wynosi 36 (H=36).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej