Prof. Andreas Irmen (Luksemburg) 25.04.2017

Andreas Irmen jest profesorem zwyczajnym w zakresie makroekonomii i mikroekonomii stosowanej na University of Luxembourg. Wcześniej był profesorem ekonomii w Katedrze Polityki Gospodarczej i Makroekonomii na Ruprecht-Karls-University w Heidelbergu (2006-2010) w Niemczech oraz profesorem ekonomii w zakresie mikroekonomii na Free University of Bolzano (2005-2006) we Włoszech. Aktualnie jest członkiem sieci badawczej w Center for Economic Studies (CESifo) w Monachium w Niemczech.

Profesor Andreas Irmen uzyskał stopień Ph.D. in Economics na University of Lausanne w Szwajcarii w 1996 roku. Diplom-Volkswirt otrzymał na University of Constance w Niemczech w 1991 roku, a dyplom Master's Degree in Economics na University of Lausanne w Szwajcarii w 1993 roku. Profesor Andreas Irmen był wizytującym badaczem w Department of Economics na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge, USA w 2008 roku oraz w Department of Economics na Harvard University w latach 2001 - 2002, Cambridge, USA, a także w Carl Melchior Minerva Center for Macroeconomics and Growth na Hebrew University w Jerozolimie w 2000 roku.

W centrum zainteresowań naukowych profesora Andreasa Irmena znajdują się ekonomiczna teoria innowacji oraz teoria wzrostu gospodarczego. Profesor Andreas Irmen jest autorem wielu publikacji w najlepszych czasopismach naukowych na świecie oraz laureatem kilku prestiżowych nagród I wyróżnień za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne: Best Teaching Award of the Department of Economics na University of Mannheim Niemczech (2003), stypendium Niemieckiej Fundacji Naukowej DFG - Forschungsstipendium, (2001 - 2002), oraz Suisse Assurance Academic Award za Ph.D.-Dissertation przyznanej przez University of Lausanne w Szwajcarii w 1996 roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej