Prof. Irina Adelgejm (Rosja) 26.10.2016

Profesor Irina Adelgejm urodziła się w 1971 r. w Moskwie. W 1992 roku ukończyła slawistykę na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym, w 1995 obroniła pracę doktorską, a w 2005 otrzymała tytuł doktora habilitowanego. Bada polską literaturę piękną, zagadnienia polsko-rosyjskich związków literackich i stereotypów, relacji języków i ich psychologicznych aspektów, roztrząsa także kwestie mitów narodowych. Stworzyła koncepcję "psychologicznego języka". Wiele prac poświęciła problematyce polskiego romantyzmu i pozytywizmu, polskiemu kinu i teorii przekładu.

Jest wybitną tłumaczką literatury polskiej na język rosyjski, przetłumaczyła utwory m.in.: G. Herlinga-Grudzińskiego, P. Huelle, A. Stasiuka, W. Tochmana, T.Różewicza, O. Tokarczuk, M. Wilka, M. Tulli, E. Kuryluk, K. Orłosia, T. Słobodzianka, H. Krall, M. Bieńczyka, J. Bargielskiej, I. Karpowicza i wielu innych. 

Za zasługi dla promowania polskiej prozy, a szerzej kultury, w Rosji otrzymała: "Polskiego Pegaza" (2011) oraz "Złoty Krzyż Zasługi" (2013).

Irina Adelgejm to także autorka znakomitych publikacji na temat polskiej literatury, w tym dwóch monografii (Polskaja proza mieżwojennogo dwadcatiletija: mieżdu Zapadom i Rossijej. Fienomien psichologiczeskogo jazyka, Moskwa 2000; Poetika 'promieżutka': mołodaja polskaja proza 1989 goda, Moskwa 2005). i ponad stu artykułów. Jej wkład w budowanie polsko-rosyjskich relacji kulturowych jest bezsporny. A oryginalny i nowatorski styl przekładów wysoko ceniony w przestrzeni międzynarodowej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej