Prof. Waldemar Karwowski (USA) 15.12.2020

Waldemar Karwowski jest Profesorem i Dziekanem na Wydziale Inżynierii Przemysłowej i Systemów Zarządzania Uniwersytetu Centralnej Florydy, Orlando, Florida, USA. Posiada tytuł mgr inż. inżynierii produkcji uzyskany na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktorat z inżynierii przemysłowej otrzymał na Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA. Tytuł dr hab. nauk o zarządzaniu uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Warszawie. Nominacje na tytuł profesora tytularnego nauk ekonomicznych otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2012. Trzy uniwersytety Europy Środkowej nadały mu również stopnie doktora honoris causa (South Ukrainian State Pedagogical University, Odessa, Ukraine, 2004; Technical University of Kosice, Slovakia, 2006; Moscow State Institute of Radio, Electronics and Automation (MIREA Technical University), Russia, 2007). Dr Karwowski był członkiem Narodowej Rady ds. Integracji Systemów Ludzkich, National Research Council, Washington. D.C., USA (2007-2011). Obecnie jest współredaktorem naczelnym czasopisma Theoretical Issues in Ergonomics Science (Taylor & Francis, London), redaktorem naczelnym czasopisma Human-Intelligent Systems Integration (Spinger, Germany), oraz redaktorem naczelnym czasopisma Frontiers in Neuroergonomics (Switzerland). Dr Karwowski ma w swoim dorobku ponad 550 publikacji naukowych, w tym ponad 200 artykułów w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy, systemów integracji człowieka, systemów neuro-rozmytych, dynamiki nieliniowej, sztucznej inteligencji zorientowanej na człowieka oraz neuroergonomii. Jest członkiem: Fellow Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors w Wielkiej Brytanii (UK), Human Factors and Ergonomics Society (HFES), USA; Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), USA; International Ergonomics Association (IEA); oraz członkiem European Academy of Industrial Management (The Netherlands). Sprawował funkcję prezesa IEA (2000-2003) oraz prezesa HFES (2006-2007). Otrzymał nagrodę William Floyd Award od Chartered Institute of Ergonomics & Human Factors w Wielkiej Brytanii w 2017 roku, oraz nagrodę David F. Baker Distinguished Research Award, Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), Atlanta, USA, w 2020 r. Zostałwybrany na członka Academy of Science, Engineering and Medicine of Florida (ASEMFL), USA w listopadzie 2020.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej