Scena Letnia Akademii Muzycznej

W ramach "Sceny Letniej w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w roku 2023" odbędą się cztery koncerty na żywo. Każdy w środę lipca: 5, 12, 19 i 26 dnia miesiąca, o godz. 17.00, w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
Każdy z koncertów poprzedzony zostanie krótką słowną prezentacją Teresy Brodniewicz, która przybliży prezentowany repertuar oraz sylwetki artystów.

Podczas każdego z koncertów uczestnicy otrzymają książkę programową wydarzenia, w której znajdzie się program każdego z koncertów, a także wydawnictwo książkowe lub CD przygotowane przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Wstęp na każdy z koncertów wolny.

5 lipca, Piękne głosy, piękne melodie.

Wystąpią:

Zuzanna Wrona - sopran
Paulina Zarębska - fortepian
Karolina Marciniak - fortepian
Joanna Słowińska - mezzosopran
Aniela Madera - fortepian
W programie utwory: K. Szymanowskiego, G. Pucciniego, W.A. Mozarta, G. Verdiego, J. Brahmsa, I.J. Paderewskiego, J. Straussa (syna) i in.
Teresa Brodniewicz - słowo o muzyce

12 lipca, Klasycznie, romantycznie, współcześnie.

Wystąpią:

Maciej Straburzyński - bas-baryton
Laura Sobolewska - fortepian
Trio fortepianowe w składzie:
Martyna Tomas - skrzypce
Piotr Cholewa - altówka
Jiacheng Luo - fortepian
"PerkTon Duo" w składzie:
Piotr Sołkowicz i Piotr Szulc
W programie utwory: F. Schuberta, W.A. Mozarta, N. Rohwera, G. Koshinskiego i in.
Teresa Brodniewicz - słowo o muzyce

19 lipca 2023 r. W muzycznym kalejdoskopie.

Wystąpią:

Piotr Lipski - bas-baryton
Izabela Górska - fortepian
Piotr Paszkiewicz - akordeon
Duet fortepianowy "La Valse'89" w składzie:
Anna Haas-Niewiedział i Piotr Niewiedział
W programie utwory: G.F. Haendla, W.A. Mozarta, S. Moniuszki, A. Chaczaturiana, A. Tansmana, A. Piazzolli i in.
Teresa Brodniewicz - słowo o muzyce

26 lipca W różnych stylach

Wystąpią:

Jakub Matusewicz - tenor
Magdalena Osterczy - mezzosopran
Stanisław Majewski - fortepian
Apeiron Trio w składzie:
Hanna Lizinkiewicz - fortepian
Piotr Kosarga - skrzypce
Jan Czaja - wiolonczela
Duet jazzowy w składzie:
Katarzyna Stroińska-Sierant - fortepian
Jarosław Sierant - skrzypce
W programie utwory: P. Abrahama, F. Chopina, G. Bizeta, W.A. Mozarta, I. Kalmana, E. Fabiańskiej-Jelińskiej i in. oraz jazzowe interpretacje kompozycji F. Nowowiejskiego, I.J. Paderewskiego, A. Koszewskiego, H. Wieniawskiego, K. Komedy, K. Dębskiego
Teresa Brodniewicz - słowo o muzyce