Po Poznaniu melexem

Po Poznaniu melexem

Wycieczki:

  • Stare Miasto: Zostało wytyczone w 1253 roku podczas lokacji miasta na prawie niemieckim. Na powierzchni około 21 hektarów centralnie umiejscowiono rynek, na którym później zbudowano okazały ratusz. Do końca XIII wieku na górze Przemysła wzniesiono zamek królewski, a całe stare miasto okalały mury obronne. Na przestrzeni kolejnych wieków powstały liczne budowle, a samo miasto było miejscem ważnych wydarzeń historycznych.
  • Ostrów Tumski: Jest najstarszą częścią Poznania, to właśnie tutaj państwo polskie miało swój początek. Ostrów Tumski w Poznaniu jest domniemanym miejscem chrztu Polski z 966 roku. Badania archeologiczne dowodzą, że pierwsza osada istniała tu już w IX wieku. W X wieku powstał gród otoczony wałami, który stał się największą warownią państwa piastowskiego. Znajduje się tu najstarsza w Polsce katedra. W języku staropolskim "ostrów" oznacza wyspę, a "tum" katedrę.
  • Dzielnica zamkowa: Na początku XX wieku cesarz Wilhelm II Hohenzollern zarządził wyburzenie XIX-wiecznej fortyfikacji twierdzy Poznań, które blokowały rozwój miasta. W ich miejscu na zachodnim odcinku powstał zespół reprezentacyjnych budowli i założeń urbanistycznych. Najznakomitszym z nich niewątpliwie jest zamek cesarski z ogrodem.

Cennik na stronie: Zwiedź z nami Poznań melexem

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej