Telefony alarmowe

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że w sprawach interwencyjnych dotyczących wypoczynku dzieci młodzieży w województwie wielkopolskim należy kontaktować się:

  • Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 61 854 16 67 (w dni robocze) w godz. od 8.00 do 15. 30
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 61 854 99 00, 61  854 99 10 (we wszystkie dni robocze) w godz. 15.30 - 8.00 oraz całą dobę w niedziele i święta.

Telefony alarmowe:

112 - ogólnopolski i europejski numer ratunkowy

  • 997 - Policja
  • 998 - Straż Pożarna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 984 lub 601-100-100 - numer ratunkowy nad wodą (WOPR i MOPR)
  • 985 lub 601-100-300 - numer ratunkowy w górach (TOPR i GOPR)

Ogólnopolska elektroniczna baza wypoczynku  - link do strony MEN

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w 2021 r.