Konto bankowe

Działalność gospodarcza musi rozliczać się za pomocą rachunku, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności), przekracza równowartość 15 000 zł. Płatności dokonywanych poniżej tego progu, nie można zaliczyć w koszty.

Prawo wymaga, aby przedsiębiorca regulował należności poprzez rachunek bankowy (rachunek płatniczy). Nie ma on obowiązku posiadania osobnego konta firmowego. Banki jednak często zakazują w swoich regulaminach, korzystania z kont osobistych do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli działalność gospodarcza jest zarejestrowana w CEIDG, nie trzeba oddzielnie składać informacji o rachunkach bankowych do ZUS i urzędu skarbowego. Wystarczy, wpisać numer konta w formularzu rejestracyjnym/zmianowym w CEIDG.

Więcej informacji: biznes.gov.pl