Zmiana wpisu do działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę danych ewidencyjnych w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Jeśli zmiana dotyczy danych informacyjnych, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

  • osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem, przykładowe pełnomocnictwo) w wybranym urzędzie gminy/miasta. W Poznaniu miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań - informacja i składanie wniosków - sala obsługi (parter)
  • listownie - wypełniony wniosek można wysłać listem poleconym (w tym przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza);
  • elektronicznie - za pośrednictwem formularza CEIDG.

Wprowadzenie zmian we wpisie jest bezpłatne!

Więcej informacji: biznes.gov.pl