Likwidacja działalności/Wykreślenie wpisu

Likwidacja działalności gospodarczej/wykreślenie wpisu w CEIDG

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności gospodarczej Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) - w dowolnym terminie od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej zgodnym ze stanem faktycznym.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej, zgodna ze stanem faktycznym.

W Poznaniu miejscem składania wniosku CEIDG-1 jest: 
Urząd Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań
Sala obsługi (parter)

Po złożeniu wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG informacja ta trafia także do GUS, ZUS/KRUS i wskazanego na wniosku Urzędu Skarbowego. Jednak w poszczególnych przypadkach przedsiębiorca dokonuje dodatkowych zgłoszeń związanych z zaprzestaniem działalności gospodarczej do właściwych instytucji np. ZUS, KRUS czy też Urzędu Skarbowego.

Wykreślenie działalności gospodarczej jest bezpłatne!

Więcej informacji: CEIDG lub biznes.gov.pl