Bezpłatny warsztat: Zarządzanie zespołem

Urząd Miasta Poznania oraz Mikrobiznes na maksa zapraszają na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pt. "ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM" -  jak skutecznie budować zespół, pełnić rolę lidera, motywować pracowników i delegować zadania oraz umiejętnie zarządzać sytuacjami konfliktowymi w zespole.

Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zespołem

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności efektywnego motywowania pracowników. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci menadżerskich w tym umiejętność pełnienia roli lidera i odpowiedzialnego delegowania zadań. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do zagadnień trudnych sytuacji i konfliktów w środowisku zawodowym.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym komunikowaniem się w zespole, planowaniem pracy zespołu, skutecznego motywowania oraz delegowania zadań. Będą przygotowani do pełnienia roli nie tylko pracodawcy i przełożonego ale efektywnego lidera zespołu. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili rozpoznać sytuacje trudne i konfliktowe oraz uzyć odpwiednich metod i technik, pozwalających sytuacje trudne przekształcić w działania kreatrywne i budujące atmosferę współpracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rola lidera w pracy zespołu

 • Kompetencje lidera
 • Postawa proaktywna w działaniu
 • Role zadaniowe i społeczne
 • Przywództwo czy zarządzanie?

2. Budowanie wizerunku lidera 

 • Określenie celu
 • System wartości firmy, lidera, zespołu
 • Style komunikacji
 • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości
 • Rodzaje wizerunku lidera zespołu

3. Style zarządzania, kierowania zespołem 

 • Rola lidera a poziom kompetencji menadżerskich
 • Style zarządzania: autorytarny, liberalny, demokratyczny czy turkusowy?

4. Organizacja pracy zespołu 

 • Cele i etapy działania
 • Role zespołowe
 • Efektywne działanie
 • Monitoring i ewaluacja działań zespołu

5. Motywowanie pracowników oraz delegowanie zadań i odpowiedzialności 

 • Teorie i strategie motywacji
 • Motywacja a zaangażowanie
 • Motywatory i demotywatory
 • Psychologiczne aspekty delegowania zadań - analiza korzyści i strat
 • Delegowanie a poziom rozwoju pracownika
 • Monitoring, informacja zwrotna, ewaluacja
 • Błędy w delegowaniu zadań

6. Trudne sytuacje w zespole i zarządzanie konfliktem 

 • Umiejętności dostrzegania i analizy pojawiających się w zespole problemów.
 • Wartości i oczekiwania przełożonych a wartości i oczekiwania zespołu
 • Istota konfliktów
 • Zarządzanie konfliktem w zespole,
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów.
 • Tworzenie standardów i zachowań pożądanych

Termin: 10-11 września 2019 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, 61 878 47 95

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Załączniki