Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz parafii pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej

W wyszukiwarce: Krzesiny

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych osób: 1 199

Liczba mogił: 620

Powierzchnia: 0,47 ha

Stan na wrzesień 2023 r.

Położony przy ul. Jarosławskiej w Poznaniu (Krzesiny)

Nekropolia przy ul. Jarosławskiej w Krzesinach została poświęcona w 1946 r. Wchłonęła istniejący wcześniej przy drodze do Świątniczek cmentarz ewangelicki, przejęty przez rzymskokatolicką parafię pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Na przełomie lat 50./60. XX w. cmentarz uporządkowano, wykopano studnię i zamontowano pompę. Kolejną inwestycją było wystawienie kaplicy pogrzebowej, a w poł. lat 90. XX w. - poszerzenie obszaru nekropolii.

Na cmentarzu znajduje się pomnik, przypominający o pochówku żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w czasie walk o Poznań podczas II wojny światowej oraz mogiła nieznanej dziewczyny, zastrzelonej przez radzieckiego żołnierza, gdy broniła się przed gwałtem w pierwszych dniach po oswobodzeniu Poznania spod okupacji niemieckiej.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
ul. Jarosławska 5, 61-321 Poznań (dom i biuro parafialne)
tel.: 61 879 80 70

biuroparafialne@krzesiny.com.pl

http://parafia.krzesiny.com.pl/

http://parafia.krzesiny.com.pl/cmentarz-i-zgloszenie-pogrzebu/

oprac. Paweł Skrzypalik

Kontakt:

Jeśli wystąpił problem ze znalezieniem mogiły lub wyświetlana informacja zawiera błędy - kontakt z biurem parafialnym:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej