Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz Garnizonowy

Dane statystyczne:
Liczba pochowanych osób: 1521
Liczba mogił: 1491
Powierzchnia: 2,5 ha

Zajmuje zachodnią część cmentarnego stoku Cytadeli. Jego obszar podzielono na 9 kwater; najstarsze założono w okresie kształtowania granic odradzającego się Państwa Polskiego. Groby wojenne należą do żołnierzy i oficerów Wojsk Wielkopolskich, poległych podczas powstania wielkopolskiego 1918-1919 i wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921.

W okresie międzywojennym wydzielono kwaterę lotników, związaną z 3. Pułkiem Lotniczym z Ławicy. Do mogił żołnierzy poległych w walkach dołączyły groby obsady poznańskiego garnizonu (i ich rodzin), zajmując dolną część stoku. Wiadomo, iż pośród nich spoczywa znaczna liczba polskich grekokatolików. Przy jednej z alej urządzono wyróżniającą się kwaterę weteranów powstania styczniowego 1863-1864, cieszących się specjalnymi przywilejami w II RP.

Kwatery zajmowane przez groby wojskowe i wojenne zostały znacząco zdewastowane podczas szturmu wojsk radzieckich na Cytadelę w lutym 1945 r. Skutkiem tych zniszczeń oraz niedbałych powojennych translokacji grobów, bezpowrotnie utracono informacje o personaliach wielu żołnierzy pogrzebanych na stoku w okresie międzywojennym.

Groby wojenne znajdują się pod opieką Wojewody Wielkopolskiego, natomiast nad grobami weteranów czuwa poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu:

Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Administrator cmentarza: 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel.: 61 854 18 25
ps@poznan.uw.gov.pl

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
Naczelnik - Wojciech Chałupka
tel.: 61 835 69 63
wojciech.chalupka@ipn.gov.pl

oprac. Paweł Skrzypalik

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej