Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz Prawosławny

Liczba pochowanych osób: 74
Liczba mogił: 69

Powierzchnia: 0,1 ha
Dane na dzień 18.07.2012 r.

Powstał zapewne krótko po erygowaniu poznańskiej prawosławnej parafii garnizonowej pw. św. Mikołaja w 1924 r. Cmentarz wchłonął niewielką kwaterę, w której pochowano jeńców duńskich wojny o Szlezwik z 1864 r., zmarłych w poznańskich lazaretach (częściowo zachował się jeden grób z tego okresu).

Parafia prawosławna zaspokajała przede wszystkim duchowe potrzeby polskich przesiedleńców oraz rekrutów z Kresów Wschodnich, powołanych do służby w poznańskim garnizonie. Obok nich na cmentarzu spoczęli osiadli w Poznaniu dawni jeńcy z czasu Wielkiej Wojny, a także "biali" Rosjanie oraz Ukraińcy i Gruzini, uciekający przed skutkami rewolucji bolszewickiej.

Większość nagrobków została zdewastowana w czasie walk o Cytadelę w 1945 r.; niewielką ich część zrekonstruowano po wojnie.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Administrator cmentarza:

Cmentarzami na stoku Cytadeli administruje:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu https://zzmpoznan.pl/
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
tel.: 61 646 33 44 kancelaria@zzmpoznan.pl

Uwaga! Groby wojenne znajdują się pod ustawową ochroną Państwa Polskiego, reprezentowanego przez Wojewodę. Zakres opieki reguluje odnawiane corocznie Porozumienie Wojewody Wielkopolskiego z Miastem Poznań w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdują się pod ustawową opieką Instytutu Pamięci Narodowej.

Park Cytadela wraz z zespołem cmentarzy na stoku Cytadeli formalnie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych. Oznacza to, iż wszelkie prace muszą zostać wcześniej uzgodnione z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Porównaj: H. Hałas, J. Karwat, "Nekropolia wojskowa na Cytadeli", [w:] "Kronika Miasta Poznania", 2005, nr 1, s. 282-305; J. Bączyk, A. Bilski, "Na stoku Cytadeli Poznańskiej. Przewodnik po cmentarzach", Poznań 2005; W. Olszewski, "Cmentarze na stokach Poznańskiej Cytadeli", Poznań 2008; J. Bączyk, "Krzyż dla generała. Generałowie ze stoku poznańskiej Cytadeli (1831-1945)", Poznań 2019.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel.: 61 854 18 25
ps@poznan.uw.gov.pl
Oddział Organizacyjny i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:
tel.: 61 854 18 10

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
Naczelnik - Wojciech Chałupka
tel.: 61 835 69 63
wojciech.chalupka@ipn.gov.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel.: 61 878 5452
mkz@um.poznan.pl

oprac. Paweł Skrzypalik

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej