Poznańskie Cmentarze. Wyszukiwarka Grobów Poznań

Cmentarz Bohaterów Radzieckich

Dane statystyczne:
Liczba pochowanych osób: 3678
Liczba mogił: 464
Powierzchnia: 1,78 ha
Dane z sierpnia 2012

Kwatery z grobami wojennymi, położone w centralnej części stoku, na obszarze dawniej zajmowanym przez pruski cmentarz starogarnizonowy oraz Niemiecki Cmentarz Honorowy (Ehrenfriedhof) z okresu I wojny światowej. Pomiędzy kwaterami znajduje się główne, południowe wejście na Cytadelę - schody prowadzące do Pomnika Bohaterów, obelisku górującego nad cmentarnym stokiem.

Spoczywają tu szeregowi żołnierze i oficerowie Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej, biorący udział w walkach na wielkopolskim odcinku frontu wschodniego. Wielu poległo podczas walk o Poznań w 1945 r. Pierwotnie żołnierze ci pochowani byli w różnych miejscach na terenie miasta. Ich szczątki przenoszono na stok Cytadeli oraz do wydzielonej kwatery na Miłostowie podczas powojennej akcji komasacji pochówków.

Oprócz mogił żołnierzy radzieckich, przetrwały tu mogiły stanowiące pozostałości po dawnym cmentarzu starogarnizonowym. Jest to m.in. pomnik upamiętniający jeńców rosyjskich z czasów I wojny światowej czy obelisk nad grobem żołnierzy francuskich zmarłych w niewoli pruskiej w XIX wieku.

Dzięki okresowo prowadzonym na mocy umów międzypaństwowych pracom porządkowym i renowacyjnym cmentarz jest dobrze utrzymany. Obecnie dawna nazwa: "Cmentarz Bohaterów Radzieckich" jest kontestowana; stosuje się zamiennie nazwy: Cmentarz Wojenny Armii Czerwonej lub Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.

Więcej informacji historycznych o cmentarzu: Cyfrowe Lapidarium Poznania / e-lapidarium.pl

Administrator cmentarza:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel.: 61 854 18 25
ps@poznan.uw.gov.pl

oprac. Paweł Skrzypalik

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej