Cmentarz Bohaterów Radzieckich

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych osób: 3678

Liczba mogił: 464

Powierzchnia: 1,78 ha

Dane z sierpnia 2012

Cmentarz Bohaterów Radzieckich usytuowany jest w centralnym miejscu zbocza Cytadeli, na którym zlokalizowano cmentarze wojenne i wojskowe, pomiędzy cmentarzem parafii św. Wojciecha a cmentarzem Bohaterów Polskich. Teren tego cmentarza podzielono na 8 kwater obejmujących powierzchnię około 1,78ha. Pomiędzy kwaterami znajduje się główne wejście na Cytadelę od strony południowej, stanowiące schody od alei Armii Poznań do obelisku.

Obecny teren cmentarza Bohaterów Radzieckich zajmuje obszar dawnego cmentarza garnizonowego. Mogiły są rozmieszczone szeregowo na utworzonych tarasach. W wyniku ostatniej renowacji cmentarza w kwaterze piątej umniejszono o jeden liczbę rzędów.

Spoczywają tu szeregowi żołnierze i oficerowie biorący udział w walkach na terenie całego miasta, pochowani pierwotnie w różnych miejscach.

Oprócz mogił żołnierzy radzieckich usytuowane są inne mogiły stanowiące pozostałości po dawnym cmentarzu garnizonowym. W kwaterze piątej znajduje się grobowiec generała brygady Oskara Franka i jego małżonki Haliny Frank ze Strowskich, grób artysty malarza Józefa Feliksa Męciny-Krzesza, ucznia Jana Matejki, pomnik upamiętniający pobyt jeńców rosyjskich z czasów pierwszej wojny światowej. Na terenie kwatery szóstej znajduje się pomnik upamiętniający żołnierzy francuskich zmarłych w niewoli w okresach wojennych z lat 1870-1871 i 1914-1918.

Cmentarz jest utrzymany. Okresowo prowadzone są prace porządkowe i renowacyjne.

Wiele dodatkowych informacji można znaleźć w książce prof. dr hab. Wiesława Olszewskiego pt. "Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli", Poznań 2008, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.

Informacje o osobach pochowanych pochodzą ze spisu Zarządu Zieleni Miejskiej z adnotacjami Polskiego Czerwonego Krzyża, Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który sprawuje opiekę nad grobami i kwaterami wojennym znajdującymi się na tym cmentarzu oraz spisu z nagrobków wykonanego przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Kontakt tel.: 61 854-13-58, 61 854-18-25.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej