Cmentarz nieczynny przy ul. Samotnej

Dane statystyczne:

Liczba pochowanych osób: ok. 9 tys.

Liczba mogił zachowanych: ok. 660

Powierzchnia: 4,2 ha

Dane na dzień 22.10.2012 r.

Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Samotnej to w rzeczywistości dwa powstałe niezależnie od siebie przedwojenne cmentarze parafialne. Jako pierwszy powstał około 1925 roku dla mieszkańców ówczesnej gminy Dębiec cmentarz parafialny Świętej Trójcy. W roku 1931, po drugiej stronie ulicy Samotnej, został otwarty cmentarz parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej zarządzanie cmentarzami przejął Niemiecki Urząd Cmentarny. W latach 1941-1942, w związku z likwidacją cmentarzy "farnego" oraz "świętomarcińskiego", Niemcy zezwolili na przeniesienie ekshumowanych szczątków na cmentarz przy ulicy Samotnej. Następnie cmentarz został zamknięty. Z biegiem lat cmentarz ulegał coraz większej dewastacji. Znaczna liczba nagrobków została zniszczona. Najcenniejsze z zachowanych zostały przeniesione na cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i wyeksponowane wzdłuż muru cmentarza.

Więcej informacji można znaleźć w książce Macieja Czarneckiego "Dzieje nekropolii przy ulicy Samotnej w Poznaniu" oraz na stronach internetowych.

Informacje o osobach pochowanych pochodzą ze spisu osób spoczywających na cmentarzu wykonanego przez panią Janinę Król, na podstawie zachowanych ksiąg cmentarnych i kościelnych oraz ze spisu z nagrobków sporządzonego przez ZGiKM GEOPOZ. Wykorzystano także informacje zawarte w wyżej wymienionej książce Macieja Czarneckiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej