Poznań pomaga organizacjom pozarządowym

Epidemia dotknęła również działające w Poznaniu organizacje pozarządowe. Miasto przygotowało pakiet rozwiązań, z których mogą skorzystać lokalne NGO. Wśród propozycji są m.in. ulgi w czynszu czy aneksy do umów

grafika
grafika

- Organizacje pozarządowe są ważną częścią społeczności Poznania - podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta. - Zwłaszcza teraz należą im się ogromne podziękowania. Wiele z nich aktywnie włączyło się w walkę z koronawirusem, ich wolontariusze na wiele sposobów pomagają poznaniakom i poznaniankom bezpiecznie przejść ten trudny dla wszystkich czas. Jednak i one muszą mierzyć się z problemami wywołanymi przez epidemię. Dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które mają w tym pomóc

Umowy dotacyjne - nowe rozwiązania

Aby zapobiec szerzeniu się koronawirusa, w Poznaniu zdecydowano o zamknięciu placówek oświatowych, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i obiektów sportowych, centrów handlowych. Odwoływane są też wydarzenia i imprezy o charakterze masowym. Ma to znaczenie dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

W związku z tym Miasto rekomenduje, na czas trwania epidemii, zawieszenie lub odwołanie wszystkich wydarzeń mających charakter bezpośrednich spotkań, konsultacji, konferencji, wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym itd., w tym realizowanych w ramach zawartych z Miastem Poznań umów dotacyjnych. 

Urząd zaleca też przeanalizowanie umów dotacyjnych zawartych z Miastem na realizację zadań publicznych - zwłaszcza zapisów dotyczących zmian o odwołaniu, zawieszeniu lub przesunięciu zajęć. Jeśli istnieje potrzeba, wystarczy wysłać mail do  odpowiedniego pracownika wydziału/oddziału merytorycznego. Takie zgłoszenie będzie traktowane jako oficjalny wniosek do stworzenia ewentualnego aneksu do umowy. W tytule maila należy podać numer umowy oraz tytuł realizowanego zadania. 

- Dołożymy wszelkich starań, żeby dotacje zostały pozytywnie rozliczone, podejdziemy elastycznie do harmonogramów działań i zaplanowanych przez państwa rezultatów - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, odpowiedzialnego w urzędzie za koordynację współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. - Bardzo prosimy o informowanie na bieżąco o zmianach, które zamierzają państwo wprowadzić. Każdy projekt będzie analizowany indywidualnie. Mamy nadzieję, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie problemów, które napotkają państwo przy realizacji projektów.

W umowach dotacyjnych znajduje się informacja o "osobie do kontaktu" - w razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z odpowiedzialną za dany projekt komórką merytoryczną lub Oddziałem Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na adres: ngo@um.poznan.pl.

Więcej informacji na stronie: www.poznan.pl/organizacje oraz profilu na Facebooku Pozarządowy Poznań.

Konkursy i granty

Miasto zachęca do zapoznania się z informatorem zawierającym wykaz aktualnych konkursów dedykowanych organizacjom pozarządowym. Można go znaleźć tutaj: https://www.poznan.pl/mim/ngo/news/informacje-o-dostepnych-dotacjach-dla-organizacji-pozarzadowych,145400.html

Ulgi w czynszu

Organizacje pozarządowe mogą również skorzystać z ulg dotyczących czynszu, jeśli wynajmują lokal bezpośrednio z zasobów miasta lub poprzez ZKZL. Więcej informacji na temat warunków i sposobów ubiegania się o ulgi oraz odpowiedź na problemy związane z odbiorem odpadów można znaleźć na stronie miejskiej: https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-pakiet-antykryzysowy,145489.html

MK