Poznański pakiet antykryzysowy [AKTUALIZACJA]

Odpowiedzialność za skuteczność działań antykryzysowych w obszarze gospodarki spoczywa na barkach rządu. Jednak władze Poznania, chcąc ulżyć lokalnym przedsiębiorcom, wprowadzają działania uzupełniające. Na poznański pakiet antykryzysowy składa się zbiór ulg i rozwiązań, które pomogą w tym trudnym czasie walki o przetrwanie dla wielu firm.

Poznański pakiet antykryzysowy pomoże lokalnym przedsiębiorcom - grafika artykułu
Poznański pakiet antykryzysowy pomoże lokalnym przedsiębiorcom

- Niestety samorządy nie mają prawnych możliwości, by pomóc przedsiębiorcom na taką skalę, na jaką mógłby to zrobić rząd -  podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Wiem jednak, że w tak trudnym czasie dla wielu lokalnych firm liczyć się będzie każde wsparcie. Dlatego proponujemy szereg rozwiązań, z których mogą skorzystać poznańscy przedsiębiorcy. Apeluję też do wszystkich poznaniaków i poznanianek o solidarność. Jeśli to możliwe, zróbmy zakupy na lokalnym targowisku, zamówmy jedzenie z ulubionej restauracji, kupmy voucher od przedsiębiorcy z sąsiedztwa. W ten sposób razem możemy przetrwać te niełatwe tygodnie.

[AKTUALIZACJA]: 

08.04.2020: 

Poznań uruchamia kolejne mechanizmy, by wesprzeć wynajmujących lokale od Miasta i miejskich jednostek.  

To: możliwość obniżenia o 50 proc. dotychczasowego czynszu na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.); 

oraz możliwość potrącenia obniżonego czynszu oraz 50 proc. opłat za media w okresie  3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.) z wpłaconej kaucji. Kaucja będzie musiała zostać uzupełniona do 30 kwietnia 2021 roku.

W konsekwencji najemca będzie zobowiązany do zapłaty jedynie 50 proc. opłat z tytułu  mediów za kwiecień, maj, czerwiec tego roku.

Poznańscy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe będą mogły cały czas korzystać z propozycji przedstawionych wcześniej, ale nowa oferta zapewnia dużo szerszy zakres pomocy.

Wnioski mogą składać najemcy lokali użytkowych, którzy: w dniu złożenia wniosku rozliczają się z podatku dochodowego na terenie Miasta Poznania, nie mieli na 29 lutego 2020 roku zaległości w płatności czynszu (dopuszczalne są zaległości za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.) oraz udokumentują, że w porównaniu do stycznia/lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 proc. 

Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, które nie spełniają jednego z powyższych warunków, również będą mogły liczyć na pomoc na podstawie indywidualnych porozumień.

Ulgi na miejskich nieruchomościach

Ważna część pakietu stworzona została z myślą o dzierżawcach gruntów miejskich. 

Po pierwsze, jeżeli termin zapłaty jeszcze nie minął, dzierżawcy mogą mogą składać wnioski o zmianę terminu zapłaty czynszu. Płatność czynszu za kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. odroczona zostanie o 3 miesiące lub pobrana z kaucji. Kaucja powinna zostać uzupełniona do 30 kwietnia 2021 r.

 Wnioski o zmianę zapłaty czynszu mogą składać dzierżawcy gruntów komunalnych, którzy: w dniu złożenia wniosku rozliczają się z podatku dochodowego na terenie miasta Poznania, nie mieli na 29 lutego 2020 r. zaległości w płatności czynszu i udokumentują, że w porównaniu do stycznia/ lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25%.

Dokument należy przesłać przed upływem terminu płatności na adres mailowy gn@um.poznan.pl lub tradycyjną pocztą. 

Dzierżawcy, którzy nie spełniają jednego z powyższych warunków, również będą mogli liczyć na pomoc na podstawie indywidualnych porozumień.

Dokument należy przesłać na adres mailowy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP: gn@um.poznan.pl lub właściwej jednostki miejskiej, albo tradycyjną pocztą - wraz z propozycją nowego terminu płatności.

Jeżeli termin płatności czynszu za dzierżawę  już minął, nadal jest możliwość: rozłożenia opłat na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia opłat w całości lub w części. Udzielona przedsiębiorcy ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Przyjęte w pakiecie poznańskim rozwiązania pomogą też użytkownikom wieczystym i właścicielom nieruchomości, którzy zobowiązani są do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych. Termin płatności opłat rocznych należnych za 2020 r. za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. wydłużony został do 30 czerwca 2020 r.

Jeśli niemożliwa będzie zapłata opłaty rocznej do 30 czerwca 2020 r., to po upływie terminu płatności będzie można złożyć wniosek o rozłożenie jej na raty, odroczenie terminu płatności, a nawet umorzenie w całości lub w części.

Każdy ze złożonych w tym trybie wniosków - zarówno dotyczących czynszów, jak i opłaty przekształceniowej - będzie analizowany indywidualnie. Udzielona przedsiębiorcy ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Dokumenty można wysyłać na adres mailowy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP: gn@um.poznan.pl, adres mailowy właściwej jednostki lub pocztą tradycyjną (wnioski dotyczące opłaty przekształceniowej można składać po 30 czerwca).

____________

Ulgi w czynszu - lokale użytkowe najmowane od ZKZL

Miasto pomaga również przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach użytkowych wynajmowanych od ZKZL. Mogą oni zmienić termin płatności czynszu za kwiecień na 20 sierpnia 2020 r. oraz za maj na 20 listopada 2020 r. Wnioski o zmianę terminu mogą składać najemcy, którzy: nie mieli na 29 lutego 2020 roku zaległości w płatności czynszu  (dopuszczalne są zaległości za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.) oraz udokumentują, że w porównaniu do stycznia/lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 proc.

Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z możliwości zapłaty czynszu za jeden miesiąc (kwiecień lub maj 2020 r.) z wpłaconej wcześniej kaucji. W takiej sytuacji kaucja będzie musiała być uzupełniona do 31 marca 2021 r. Takie wnioski mogą składać najemcy lokali użytkowych, którzy: rozliczają się z podatku dochodowego na terenie Miasta Poznania, nie mieli na 29 lutego 2020 roku zaległości w płatności czynszu  (dopuszczalne są zaległości za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.) oraz udokumentują, że w porównaniu do stycznia/lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 proc.

Pozostali najemcy będą mogli skorzystać z odroczenia terminu płatności zaległości w płatności czynszu lub rozłożenia na raty na podstawie indywidualnego porozumienia zawieranego z ZKZL.

Każda z tych propozycji będzie mogła być zastosowana na wniosek przedsiębiorcy. Można go składać mailem, na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, ponieważ sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna.

Ulgi w podatkach

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o odroczenia terminów lub rozłożenie na raty płatności podatków, np. od nieruchomości czy od środków transportowych. Muszą tylko złożyć wniosek z odpowiednim uzasadnieniem oraz załącznikami (listę dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ulgi-w-splacie-podatkow-i-oplat-lokalnych,8937/. Można to zrobić przez skrzynkę e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny) lub umieścić korespondencję w pojemniku, który specjalnie w tym celu stoi w urzędzie (należy zachować kopię składanych dokumentów), ewentualnie wysłać pocztą tradycyjną.

Ulgi przy odbiorze odpadów

Propozycję dla przedsiębiorców przygotował też GOAP. Jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają - wystarczy złożyć deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie.

Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli więc już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów.

Dokumenty można przesyłać pocztą, a niezbędne informacje uzyskać można w biurze związku telefonicznie (tel. 61 624 22 22) lub mailowo (bok@goap.org.pl).

Pomoc dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej

Zalecenia związane z ochroną zdrowia w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa objęły lokale gastronomiczne. Restauracje zostały zamknięte, ale mogą przygotowywać jedzenie na wynos. PLOT tworzy listę poznańskich restauracji i barów, które oferują dania z dowozem lub na wynos.  Można ją znaleźć na stronie: www.poznan.travel

Restauracje, które chcą dołączyć, mogą się zgłosić bezpłatnie za pomocą prostego formularza: http://bit.ly/na_wynos

PLOT gromadzi także informacje o możliwościach zamawiania potraw na święta i lokalnych producentach żywności.

Lista zawierająca około dwustu adresów będzie na bieżąco aktualizowana i promowana w mediach społecznościowych w okresie obowiązywania ograniczeń.

Pomoc prawna i poradnik dla przedsiębiorców

Miasto przygotowało też krótki przewodnik dla przedsiębiorców, zawierający wiarygodne źródła aktualnych informacji o działaniach rządowych i samorządowych oraz dane kontaktowe do organów administracji publicznej.

Aktualne informacje dotyczące obowiązujących i planowanych rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym, specjalnych zaleceń dla poszczególnych branż publikowane są na rządowej stronie biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow)

Doskonałym źródłem informacji jest strona Ośrodka Poznań Biznes Partner (www.poznan.pl/poznanbiznespartner) i jej profil na Facebooku (https://www.facebook.com/poznanbiznespartner/) na których publikowane są na bieżąco informacje o działaniach miasta na rzecz przedsiębiorców, bezpłatnych webinariach i doradztwie dla przedsiębiorców.

Miasto otrzymuje też wiele pytań o zawieszenie działalności gospodarczej. Najważniejsze informacje na temat tej procedury dostępne są na miejskiej stronie internetowej, pod linkiem.

Warto też zapoznać się z opracowaniem pt. Drogowskazy dla biznesu w dobie pandemii: https://www.dzp.pl/aktualnosci/433-podrecznik-dla-przedsiebiorcow-drogowskazy-dla-biznesu-w-dobie-pandemii-mapa-obszarow-prawnych-i-biznesowych.

Miasto cały czas śledzi rozwój pandemii, narzędzia i mechanizmy, jakie proponuje wdrożyć rząd. Urząd miasta dostosuje się do realiów, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców, uwzględniające sytuację, w jakiej się znaleźli.

AW